Náš nový e-learning - CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

Náš nový e-learning

Pro účastníky našich kurzů s kombinovanou formou výuky i pro další typy kurzů a školení jsme vytvořili e-learningový portál na adrese elearning.centrum-vzdelavani.cz. Účastníci zde mají k dispozici všechny potřebné materiály pro plnohodnotný způsob sebevzdělávání. Látku zde mohou nejen studovat, ale také procvičovat a testovat. Jen tak pro zajímavost, již se jedná o 3-tí generaci e-learningu, který u nás provozujeme.

Zájemce o některý e-learningový kurz nás také může kontaktovat sám (kontaktní informace jsou v nabídce Kontakty na webu k dispozici), po zaplacení poplatku pak získá online přístup ke kurzu. Přihlásí se do systému, tím má celý kurz odemčený a může se začít zdokonalovat.

Jak se do e-learningu poprvé přihlásit, ukazuje jednoduché krátké video. Přístupové informace nejdříve účastníkovi přijdou mailem z CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ. Vše ostatní ukazuje obsah videa.

Aktuální on-line kurzy

Přehled kurzů, které jsou na e-learningu zpracované, poskytuje odkaz ONLINE KURZY v menu webu. V současné době se jedná o tyto následující kurzy.

Obsahem naších kurzů jsou výukové materiály, úlohy k procvičování a zkušební testy. Každý kurz je sestaven z několika lekcí. Jsou to ucelené oblasti výuky s konkrétním výukovými cíli. Lekce jsou složené z témat. Většina témat má výukový charakter. Ty pak slouží k samostudiu určité kapitoly učiva. Některá témata jsou naopak určena k praktickému procvičování probrané látky a jsou označená jako úkoly.

Úlohy jsou určené k upevnění získaných znalostí a k jejich praktickému procvičení. Ty obsahují připravené soubory, zadání úlohy a také postup a vzor správného řešení.

K ověření získaných znalostí jsou součástí lekcí zkušební testy, ve kterých je nutné ve stanoveném časovém limitu dosáhnout požadovaného počtu procent správných odpovědí. Po ukončení a vyhodnocení testu je účastník informován o svých chybách a v případě neúspěchu může test absolvovat znovu.

Následující dva obrázky jsou ukázkami prostředí e-learningového kurzu. Na prvním je část výuky z lekce Didaktické zásady kurzu Profesionální lektor, na druhém úloha Práce se zarážkami tabulátoru kurzu MS Word: základy.

Výuka je koncipována tak, aby si uživatel sám bez cizí pomoci mohl osvojovat učivo. Každé téma může studovat tak dlouho, jak sám uzná za vhodné. Potom jej volbou Označit jako hotovo označí za probrané. Váš postup se okamžitě zobrazuje v navigačním panelu kurzu. Máte tak má dokonalý přehled o svém postupu.

Účastníci odpovídajících typů rekvalifikačních kurzů se tedy mohou těšit na tento moderní způsob podpory svého vzdělávání. Ostatní zájemci zavolejte nebo napište na číslo nebo adresu uvedenou v rubrice Kontakty.

První reference

Tuto společnost jsem si vybrala na základě možnosti studování on-line a příznivé ceně. Během studia, když se naskytla nějaká otázka nebo pro mě nesrovnalost, jsem oslovila paní Ing. Podmolíkovou, která mi bleskově odpověděla. Komunikaci tedy vyzdvihuji jako perfektní. Učební materiály jsou přehledné a i přes drobné gramatické nebo další menší chyby pochopitelné. Tuto společnost doporučuji všem a děkuji za přínos do mého profesního života 🙂

Kristýna z Brna

Firemní školení, Rekvalifikace
e-learning, on-line kurzy, on-line vzdělávání, online nástroje

Archivy

Studenti MBA budou mít workshop o 3D technologiích
Nemůžeme školit prezenčně – ale online fungujeme

Další podobné články