Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T) – kurz a profesní zkouška podle nového standardu

Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T) – kurz a profesní zkouška podle nového standardu

Od května až do začátku července tohoto roku proběhly 2 kurzy Lektor/lektorka dalšího vzdělávání pro celkem 4 účastníky. Jednalo se o 3 interní lektory firmy Geco, a.s. a o jednu mladou paní učitelku, která se rozhodla učit podle SAMR modelu své kolegy pedagogy, jak využívat digitální technologie ve výuce žáků 1. stupně. Účastníci absolvovali on-line část živě s lektorem v rozsahu 40 hodin, další část byla určena pro distanční studium za pomocí e-learningu. V rámci samostatné práce si účastníci postupně zpracovávali svůj vzdělávací projekt včetně všech požadovaných příloh.

Jak probíhala výuka

Jak jsme již uvedli výše, z firmy GECO, a.s. se zúčastnili 3 interní lektoři – dva z nich měli již předchozí zkušenosti, jeden z nich se na dráhu interního lektora připravoval. Všichni jsou dlouholetí pracovníci firmy, takže jejich odborná erudice je vysoká. Protože výuka i profesní zkouška probíhala podle nového standardu, byla některá témata pro ně „krajinou neznámou“. Jednalo se o témata „Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí“, „Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání“.

Jeden z bodů, který pro účastníky byl novinkou, se kterou se jako interní lektoři nikdy nesetkali, bylo i zpracování kalkulace vzdělávací akce. Kalkulace ceny služeb lektora zahrnuje různé faktory, jako je délka vzdělávacího programu, příprava materiálů, úroveň odbornosti lektora a další náklady spojené s poskytováním služeb. Lektor by měl při stanovení ceny zohlednit své náklady, přidanou hodnotu svých služeb a také konkurenční ceny na trhu. I zde se nakonec se zadáním zdárně „popasovali“.

Vzhledem k tomu, že výuka je vedena jako příprava k profesní zkoušce, kdy si účastníci postupně v rámci svého samostudia připravují kompletní materiály ke zkoušce, a mají tak průběžnou zpětnou vazbu od lektora, byli všichni účastníci ke zkoušce řádně připraveni.

Jak probíhaly profesní zkoušky

Zkoušky byly rozloženy do 3 dnů – pro lektory z firmy GECO, a.s, proběhly zkoušky ve dnech 29. a 30.6.2023, další zkouška proběhla 3.7.2023. V rámci jednoho dne jsme vyzkoušeli max 2 účastníky. Lektoři z firmy GECO, a.s. měli výhodu v tom, že se mohli navzájem podpořit. Každá zkouška probíhala v rozsahu 4 hodin pro každého účastníka, což je náročné jak pro samotné lektory, tak i pro komisi 😊

Každý účastník představil svůj kompletní vzdělávací projekt včetně stanovení a ověření cílové skupiny, stanovení vzdělávacích cílů, sestavení tématického plánu i sestavení minutového scénáře pro 8 výukových hodin – 7 prezenčních a 1 online. Účastníci předložili také kompletní materiály jak k prezenční, tak i online výuce. Doložili také celou řadu úkolů, cvičení a aktivit pro účastníky. To, co komise velmi ocenila, bylo využívání aplikace Kahoot, kterou má GECO, a.s. implementovánu do svého systému a e-learningu. Právě dobře zpracované testy a úkoly v nástroji jako je Kahoot, podporují efektivitu vzdělávacího procesu.

Komise u každého účastníka vybrala jednu hodinu prezenční výuky v rozsahu 45 minut, která pak proběhla jako ukázková výuka včetně ověření získaných kompetencí. Ukázka online výuky proběhla v prostředí Google Meet – opět se zapojením aktivit v aplikaci Kahoot.

Reflexe vlastní lektorské práce

Na závěr zkoušky došlo i na reflexi vlastní lektorské práce ve vztahu k nastaveným vzdělávacím cílům ve vzdělávacím programu včetně nastínění plánu svého dalšího profesního rozvoje každého účastníka.

A co na závěr?

Všichni účastníci úspěšně zvládli profesní zkoušky a obdrželi nejen Osvědčení o profesní zkoušce, ale také Potvrzení o účasti na kurzu, protože se jednalo o akreditovaný kurz MŠMT. Účastníkům pomohla k úspěšnému zvládnutí zkoušek nejen jejich snaha a píle, ale i náš e-learningový portál, kde jsou zpracovány výukové materiály ke všem částem nového standardu.

Máte o kurz zájem? Pak si stačí vybrat některý z vypsaných termínů. Pokud máte zájem o e-learning, pak nás neváhejte kontaktovat na adrese info@poc-sluzba.cz .

Termíny kurzů Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka

17.05. - 28.06. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 17.5., 24.5., 30.5., 14.6. a 21.6. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (28. 6. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč
Firemní školení, Rekvalifikace
e-learning, GECO, Google Meet, Kahoot, Lektor dalšího vzdělávání, on-line výuka, on-line vzdělávání, Rekvalifikace

Archivy

Tvorba webových stránek
Využijte státní podporu a nechte si proplatit 82 – 100 % kurzu

Další podobné články