Tvroba webových stránek - 2023 - rekvalifikace

Tvorba webových stránek

Na pracovním trhu jsou digitální kompetence ceněnou schopností a umožňují snadněji získat dobře placené místo. Proto je dobré získat v této oblasti vhodné vzdělání. To můžete i absolvováním kurzu Tvorba webových stránek.

Prioritou je digitální vzdělávání

Na co je kurz Tvorba webových stránek zaměřen

Toto školení je rozděleno do několika částí. Seznámíte se s kódováním a programováním, v závěru školení i s redakčním systémem WordPress Právě při jeho tvorbě bylo využito probíraných technologií. K hlavním částem tohoto digitálního vzdělávání patří:

  • Kódování: HTML 5 a CSS3
  • Programování: JavaScript a PHP + SQL
  • Redakční systém: WordPress

Kódování HTML a CSS

tvorba webových stránek

Pokud pracujete v redakčních systémech nebo doplňuje informace na web organizace, znalost kódování se vždy hodí. Pokročilé úpravy i v těchto systémech můžete nastavit přímo v HTML nebo doplněním svých vlastních stylů CSS.

Musíte znát kódování při práci s dynamickými stránkami nebo při používání frameworků. Bez těchto znalosti kódování se neobejdete, pokud chcete profesionálně obsluhovat nebo programovat internetové prezentace.

Toto kódování se používá pro tvorbu front-end prostředí ve všech programovacích systémech.

Programování

V této části se naučíte na kurzu Tvorba webových stránek nastavit editor a debugger pro ladění programů a scriptů. Pro programování nebo další psaní kódu používáme dnes velmi populární MS Visual Studio Code. Seznámíte se se základní syntaxí programátorského prostředí pro frontend (JavaScript) a backend (PHP + SQL).

Jaké znalosti získáte? 

Naši posluchači se v průběhu kurzu Tvorba webových stránek naučili vytvořit grafické prvky pro web, ty potom využít k vlastní statické prezentaci. K tomu stačí kódování.

Nastavili si programátorské prostředí a naučili se ladit PHP programy a JavaScripty v editoru. Propojili si prostředí PHP s databázovým serverem a vyzkoušeli si zápis z webových formulářů do databáze.

Komplexní dynamický web si potom vytvořili v redakčním systému WordPress.

Právě schopnost algoritmizace je důležitou digitální kompetencí.

Vaši kolegové z minulých kurzů ocenili především možnost rychle a bez dlouhého samostudia získat potřebné dovednosti, které mohou dále rozvíjet.  

Neslibujeme z Vás udělat za dva týdny profesionální programátory, ale dokážete si sestavit svůj jednoduchý responzivní web a publikovat jej na internetu. Získáte základy, na kterých lze stavět.

Jak se získanými digitálním kompetencemi dále pracovat?

Po absolvování kurzu Tvorba webových stránek můžete použít vaše zkušenosti k samostatnému vytvoření statických nebo dynamických internetových stránek. Vyžaduje to samozřejmě další studium, spoustu zkoušení a hledání, což není ale v dnešní době zásadní problém.

Naše kurzy Vám pomohou dobře odstartovat!

Prohlédněte si nabídku našich školení a v případě dalších dotazů napište na info@poc-sluzba.cz

Termíny školení Tvorba WWW stránek

12.08. - 29.08. 2024Brno 80 hod.
Tvorba www stránek 12.8.-29.8.2024
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Počítače a IT
18 700 Kč
Rekvalifikace
Brno, CSS, HTML, JavaScript, Programování, Webové stránky, WordPress

Archivy

POVEZ – aktuální nabídka 2023
Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T) – kurz a profesní zkouška podle nového standardu

Další podobné články