POVEZ - akademie pro střední management - firemní vzdělávání

POVEZ – aktuální nabídka 2023

V posledních dnech jsme byli osloveni několika organizacemi, abychom jim nabídli nějaké vhodné školení pro aktuální dočerpání projektu POVEZ. Po úvodních konzultacích jsme pokročili k obsahu, který se již řadu let opakuje v seznamu našich nejžádanějších realizovaných školení.

Základním požadavkem bylo a je naplnit monitorovací indikátor, tj. 40 hodin výuky (60 min.). Na základě našich zkušeností z posledních let při realizaci firemního vzdělávání jsme vysledovali opakující se (před i po Covidové) témata, která firmy obecně pálí. A dle tohoto jsme v různých drobných úpravách zrealizovali desítky firemních školení v tzv. vzdělávacím balíčku, který jsme nazvali:

Akademie pro střední management

Povez - firemní školení - firemní vzdělávání

Tento balíček je tvořen nejčastěji poptávanými tématy z tzv. „měkkých dovedností“, která jsou rozdělena do 4 výukových dnů – tzn. 4×8 je celkem 32 výukových hodin (60 min). Tento balíček je popsán níže a pro doplnění do požadované bagatelní podpory 40 hodin doporučujeme 1 den výuky z oblasti IT. Nejčastěji je firmami požadováno téma práce s tabulkovým kalkulátorem MS EXCEL – může být ve verzi MS Office, Microsoft 365 (dříve Office 365) nebo Google Workspace. A to buď na úrovni základní, ale častěji se už jedná o úroveň pokročilejší. Zde vycházíme při jednání se zákazníkem z jeho požadavků. Pokud je schopen je popsat a nebo z mezinárodního standardu ECDL/ICDL (CORE/ADVANCE). Samozřejmě, že je možné nabídnout i jiný IT kurz – Word, PowerPoint, …

Obsah Akademie pro střední management

Jak je uvedeno výše, je obsah rozdělen na 4 výukové dny „soft-skills“ a 1 výukový den IT tématu. Nejčastější četnost realizace je jednou týdně s frekvencí po 2 týdnech, tj. 2x měsíčně.

1. den

 • Jaký vliv má více generační spolupráce
 • Za co vedoucí pracovník odpovídá
 • Co všechno může vedoucí pracovník chtít po svých podřízených
 • Manažerské archetypy
 • Proč je zbytečné kritizovat
 • Porady a jak na ně
 • Osobní produktivita

2. den

 • Hodnocení a motivace
 • Plánování
 • Delegování
 • Tým a týmové role
 • Jak zajistit odbornost v týmu

3. den

 • Smysl komunikace a komunikační proces
 • Komunikační bariéry
 • Rozdílný komunikační styl
 • Komunikační typologie
 • Emoční inteligence
 • Komunikační dovednosti manažera
 • Nepříjemné rozhovory
 • Řešení konkrétních situací – pracovní výsledky
 • Konflikty – jak jim předcházet, jak je řešit a jak je využít

4. den

 • Plánování a organizace času
 • Zloději času
 • Osobnostní výkonová křivka
 • Základní principy plánování
 • Jak sestavit plán v 5 krocích
 • Eisenhowerův princip (matice)
 • Paretovo pravidlo 80/20 v praxi
 • Technika POMODORO
 • Jen 3 velké úkoly na den
 • Rezervní čas v denním plánu
 • Změna návyků
 • Multitasking
 • Rušící kolegové a neohlášení návštěvy
 • 20 triků, jak zabránit vyrušování

5. den

 • Libovolné IT téma – např. MS Excel
  • Jak už jsme zmiňovali v předchozím textu nejčastěji se jedná o téma MS Excel či její varianty v Google Workspace, ale jsou samozřejmě možné i další témata – textový editor, prezentace a další.

Máte zájem o školení v rámci POVEZu?

Tak neváhejte a napište nám na e-mail info@poc-sluzba.cz, kde s vámi dořešíme detaily školení jak budete potřebovat v rámci POVEZ.

Firemní školení, Projekty
Dotace na vzdělávání, firemní školení, Firemní vzdělávání, Google Workspace, Microsoft 365, MS Excel, MS Office, POVEZ II

Archivy

Novinky v akreditovaném kurzu Manažer projektu dle NSK
Tvorba webových stránek

Další podobné články