Manažer projektu - online i prezeneční kurz - novinky

Novinky v akreditovaném kurzu Manažer projektu dle NSK

Dnem 13.7.2022 vstoupil v platnost aktualizovaný kvalifikační standard. Původní (předcházející) standard platil pod kódem (kód: 63-007-R) již ode dne 1.2.2013, takže jsme podle něj vzdělávali účastníky kurzu a také jsme dle něj i realizovali profesní zkoušky více jak 9 let. Od roku 2017, kdy měla proběhnout dle pravidel NSK aktualizace, jsme při zahajování kurzů vždy doufali, že nebude za dobu realizace aktuálně probíhajícího kurzu tento kvalifikační standard změněn. Jak se nám to u jiných akreditovaných kurzů již stalo.

Co nového v kurzu najdete?

Na první pohled zaznamenáte hned dvě základní viditelné změny. V souladu s genderovou politikou vidíte, že standard byl přejmenován na Manažer/manažerka projektu. Kódové označení naštěsní zůstalo stejné (kód: 63-007-R). Další podstatnou (důležitou) změnou bylo přeřazení z původní úrovně EQF 6 na nový stupeň 7. Pro vysvětlenou to zjednodušeně můžeme přirovnat k tomu, že došlo k k posunu z úrovně bakalářské státní zkoušky na úroveň magisterské státní zkoušky. Tímto dochází ke i zvýšení jak nároků na hloubku výkladu jednotlivých témat, tak také na prodloužení délky trvání zkoušky o cca 1 hodinu. Doufáme, že tak vzrosta i prestiž tohodo certifikátu profesní kvalifikace.

Co nového je v obsahu kvalifikačního standardu?

Seznam témat je rozšířen z původních 9 na 10 témat. Tovým tématem se stalo moderní a poptávané téma Agilního řízení projektu. Poptávané téma myslíme ze strany účastníků kurzu, kteří již o něm něco zaslechli a proto to v nich vyvolává zvědavost.

Jak jsem se zmínil výše, je kvalifikační standard z úrovně 6 přeřazen do úrovně 7. Konkrétně je 6 témat nyní na úrovni „obtížnosti“ 7 a zbylá 3 témata jsou na úrovni 6. Bližší popis najdete popisku kurzu.

Pilotování nového kvalifikačního standardu

První náš kurz dle nového standardu proběhl v listopadu minulého roku včetně profesní zkoušky. Zhruba jeden měsíc nám v kolektivu lektorů trvalo přepracovat stávající výukové i testovací materiály. První běh jsme realizovali v Brně pro 11 účastníků. Samozřejmě máme nové poznatky z reakcí účastníků a ty jsme již zapracovali i do připravovaného jarního běhu. Tento jsme vypsali jednak v prezenční formě tak i ve formě Online (tj. v podoběwebináře).

Formy přípravy k profesní zkoušce

Drtivá převaha našich zákazníků pojímá kurz jako jednoznačnou přípravu k profesní zkoušce, která umožňuje získat kvalifikační doklad prokazující kompetenci a kvalifikaci vykonávat povolání „Projektový manažer„. Je velká řada pracovníků jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejném sektoru, kteří toto povolání vykonávají, ale nemají k tomu žádný doklad způsobilosti (myšleno vzdělání v systému MŠMT ČR).

Jak již jsem se výše zmínil jednou z foremr přípravy je prezenční vzdělávání, které jsme již pilotovali a které je spíše zaměřeno na začátečníky v projektovém řízení. Uplatňuje se hlavně jako Rekvalifikace. Trvá 19 výukových dnů plus zkouška.

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

Vedle prezenční formy máme také pro naše zákazníky připravenou aktualizaci standardu i pro formu Online (tj. webináře). Tuto formu již řadu let využívají právě pracovníci, kteří aktivně pracují na pozicích Projektového manažera a potřebují doložit kvalifikaci k výkonu své práce. Již dříve jsme touto „intenzivnější“ formou školili projektové a finanční manažery, např. MV ČR, Magistrátu hl.m. Praha,… Webinář v délce 6 výukových dnů realizujeme online formou a zbytek samostudiem pomocí našeho e-learningu. Podrobnější informace najdete v popisku kurzu.

11.09. - 30.10. 2024On-line150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK (kod 63-007-R) – webinář
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč

Firemní školení, Rekvalifikace
Brno, Manažer projektu, NSK, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Rekvalifikace

Archivy

Vzdělávejte se on-line! Nyní i akreditované kurzy
POVEZ – aktuální nabídka 2023

Další podobné články