Personalista - rekvalifikace - online vyuka 2024

Personalista dle NSK – Jak zvládnout novinky i běžné situace v personálním řízení

Personální řízení, často označované jako HR (Human Resources), je srdcem každé organizace. Personální oddělení není pouze o administrativních úkolech, jako je správa zaměstnaneckých smluv a výplat, ale také o vývoji a péči o lidské zdroje. Dynamika pracovního prostředí je v neustálém pohybu. V dnešní době je klíčové sledovat trendy, které ovlivňují pracovní prostředí, a přizpůsobit se jim. Změny v oblasti lidských zdrojů nejsou pouze reakce na vnější faktory, ale také aktivně tvoří firemní kulturu a strategii. Náš kurz Personalista/personalistka je přípravou nejen na práci v oblasti personalistiky, ale také k profesní zkoušce Personalista/personalistka (62-007-N).

Zvládání novinek v personálním řízení

Svět práce se neustále mění a personální řízení musí být schopné adaptovat se na nové trendy, aby udrželo efektivitu a konkurenceschopnost firmy. V rámci kurzu se zaměřujeme i na přehled aktuálních trendů ve světě práce. Jedná se o sledování klíčových aspektů, jako jsou změny v pracovních modelech, technologický pokrok, nároky na dovednosti zaměstnanců, a samozřejmě i aktuální sociokulturní a ekonomické vlivy. Patří jsem trendy jako práce na dálku, hybridní pracovní modely a flexibilní pracovní doba. Personální řízení by mělo těmto trendům naslouchat a hledat způsoby, jak integrovat tyto nové pracovní modely do firemní kultury.

Co patří do personálního řízení?

Není to jen administrativa, ale patří sem také identifikace potřeb pracovního týmu a s tím související analýza potřeb organizace vzhledem k lidský zdrojům. S tím úzce souvisí výběr nových pracovníků – od identifikace potřeb, přes inzerci, zpracování CV až po vhodnou volbu výběrových žízení a výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici. Součástí onboardingu (intergrace nových zaměstnanců) je také seznámení nového pracovníka s firemní kulturou hodnotami a procesy, zařazení do týmu a jeho zaškolení na pracovní pozici.

Péče o zaměstnance

Dále sem patří také řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců, tj. stanovení cílů a očekávání pro zaměstnance, pravidelné hodnocení a zpětná vazba na výkon. Dále pak pomoc při sestavování rozvojových plánů a podpora zaměstnaneckého růstu. Důležitým úkolem HR je zajištění školení – a to nejen v oblasti BOZP a PO, případně povinných kurzů, ale také při identifikaci dalších vzdělávacích potřeb v organizaci. Jedná se o plánování a realizaci školení pro zaměstnance na všech úrovních a podpora jejich profesního rozvoje.

Podpora manažerů i zaměstnanců

Personální oddělní poskytuje také podporu pro manažery – školení, podporu manažerů ve vedení týmu, poskytování nástrojů pro efektivní řízení, řešení stížností a problémů zaměstnanců. Mezi další úkoly HR patří také prevence konfliktů v pracovním prostředí, řízení konfliktních situací, zajištění a podpora při mediaci apod.

Zaměstnanecké benefity a správa dat

Personální oddělení má také nemalou zásluhu na tvorbě a úpravě zaměstnaneckých benefitů a motivačních programů pro zaměstnance. Zajišťuje správu zamětnaneckých dat a systémů. Jedná se o využívání softwarových nástrojů pro řízení lidských zdrojů a zajištění zabezpečení (GDPR), uložení a archivace všech nutných dat o zaměstnancích.

Co nás čeká v roce 2024?

Největší změny se nás dotknou v oblasti pracovního práva (Zákoník práce) – některé změny nastaly již k 1. 10. 2023, větší část nás pak čeká od 1. 1. 2024. Jedná se např. o změny v oblasti Dohod konaných mimo pracovní poměr, výkon práce na dálku, elektronické uzavírání pracovních mluv a mnoho dalšího. Všechny novinky jsou zapracovány do našeho kurzu.

AI v presonalistice – máme se bát?

Umělá inteligence (AI) je fenoménem posledních měsíců. Na AI je dobré se dívat jako na nástroj, který nám může usnadnit některé činnosti, které nám nyní zabírají čas. Není to něco, co nahradí lidskou práci. Pomocí AI můžeme např. lépe sestavit inzerát na novou pracovní pozici, lépe vybrat vhodné metody výběru nových pracovníků. Může nám pomoci při výběru vhodných adaptačních programů. Může nám pomoci lépe identifikovat vzdělávací potřeby stávajích zaměstnanců a lépe tak naplánovat celý proces vzdělávání. A moho dalšího. Je tedy potřeba se na AI dívat jako na něco, co nám zjednoduší a usnadní práci. I toto téma máme, nad rámec obsahu daného Národní soustavou kvalifikací, zařazeno do našeho kurzu.

Přihlaste se na náš kurz!

Vše, co o bylo o oblasti personalistiky popsáno výše, najdete na našem kurzu Personalista/Personalistka dle NSK on-line. Kurz realizujeme v tzv. synchronní on-line podobě, což pro účastníky představuje výhodu nejen v tom, že se mohou lektora na cokoliv zeptat, ale mají také možnost se vrátit k záznamům výuky, které jsou jim k dispozici po celou dobu kurzu. Účastníci obdrží také prezentace k výuce a přístup na náš e-learningový portál, kde najdou nejen aktuální výukové materiály, ale také mají možnost procvičit si své znalosti prostřednictvím testů.

10.09. - 30.10. 2024On-line100 hod.
Personalista/Personalistka dle NSK on-line (webinář+ e-learning)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Personalistika
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM vždy po + st od 16 - 19:15 hod. Zkouška prezenčě v Olomouci.
12 990 Kč

Neváhejte a přihlaste se! Můžete využít náš web nebo nám napište na info@poc-sluzba.cz

Firemní školení, Rekvalifikace
Analýza potřeb, NSK, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Onboarding, Online výuka, Personalista, Připrava na profesní zkoušky dle NSK, Rekvalifikace

Archivy

Co nového v kurzu Personalista/personalistka dle NSK?
Canva – pro začátečníky – Jak vytvořit základní grafiku v Canvě

Další podobné články