Co nového v kurzu Personalista/personalistka dle NSK?

Co nového v kurzu Personalista/personalistka dle NSK?

Minimálně se jedná o změny v legislativě 🙂 V průběhu roku děláme průběžné aktualizace týkající se změn sazeb např. u cestovních náhrad, změny týkající se zákoníku práce, BOZP, atd. Personalistika v rukou personalistů ještě nějakou dobu zůstane i navzdory tomu, že se AI dostává stále více prostoru. V současné době může brát AI jako jeden z nástrojů, který nám ulehčí práci, ale neudělá ji za nás.

Přípravný kurz Personalista/personalistka připravuje účastníky k profesní zkoušce kód: 62-007-N dle standardu Národní soustavy kvalifikací. Kurz Personalista/personalistka je komplexním školením, které připravuje personalisty na jejich náročnou pracovní roli. Pokrývá důležité oblasti, jako je pracovně právní legislativa, dokumentace, zdravotní a bezpečnostní předpisy, vzdělávání zaměstnanců, nábor, hodnocení a odměňování zaměstnanců a kolektivní vyjednávání.

Co je tedy obsahem kurzu?

V průběhu jsou probírána různá témata související s personálními agendami a správou zaměstnanců. Kurz nabízí ucelený přehled o důležitých oblastech, kterými se personalisté ve své práci zabývají. Zaměřuje se na orientaci v pracovně právní a další příslušné legislativě, tvorbu a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti, vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě, organizování vzdělávání zaměstnanců, zajišťování náborových činností, tvorbu a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců a organizování kolektivního vyjednávání.

Představme si jednotlivá témata kurzu podrobněji

První tematickou oblastí kurzu je Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě. Personalisté se musí v práci s zaměstnanci řídit mnoha právními předpisy, jako je například zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálním zabezpečení a další. Kurz jim pomáhá získat přehled o těchto právních předpisech a jejich aplikaci v praxi.

Druhou důležitou oblastí je tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti. Personalisté se musí zabývat řadou dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výpovědi, žádosti o dovolenou a další. Kurz poskytuje praktické rady a nástroje pro efektivní tvorbu a správu těchto dokumentů.

Dalším důležitým tématem je vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP (bezpečnost práce) a PO (ochrana zdraví) ve firmě. Personalisté se musí zajistit, aby zaměstnanci pravidelně absolovali povinné lékařské prohlídky a dodržovali předpisy týkající se BOZP a PO. Kurz je seznamuje s legislativou v této oblasti a s postupy pro její správné řízení.

Organizování vzdělávání zaměstnanců je dalším významným tématem, který personalisté musí zvládat. Kurz je učí, jak efektivně plánovat a realizovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance, a také jak sledovat jejich účinnost a hodnotit návratnost investic do vzdělávání.

Zajišťování náborových činností je další oblastí, kterou personalisté musí ovládat. Kurz je seznamuje s metodami a postupy pro efektivní nábor nových zaměstnanců, včetně tvorby inzerátů, výběrových řízení a pohovorů.

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců je důležitým aspektem řízení lidských zdrojů. Personalisté se musí naučit, jak spravedlivě hodnotit výkony zaměstnanců a jak stanovovat odpovídající odměny a benefity. Kurz je seznamuje s různými metodami hodnocení a odměňování a pomáhá personalistům vybrat ty nejvhodnější pro jejich organizaci.

Posledním tématem kurzu je organizování kolektivního vyjednávání. Personalisté se musí orientovat v procesech kolektivního vyjednávání se zaměstnaneckými organizacemi, vyjednávání o kolektivních smlouvách a řešení pracovních sporů. Kurz je připravuje na tyto situace a poskytuje jim potřebné dovednosti pro úspěšné vyjednávání.

Jak probíhá výuka?

V současné době realizujeme kurz v kombinované on-line podobě, tj. 48 hodin on-line na „živo“ s lektorem a 72 hod samostudium s podporou našeho e-learningu. Výhodou této formy je, že účastníci mají kontakt přímo s lektorem, nemusí nikam jezdit a stačí jim pouze jakékoliv zařízení typu notebook, mobil, tablet a připojení k internetu. Z výuky se pořizují záznamy, ke kterým mají častníci přístup po celou dobu kurzu, takže se mohou k některým částem vrátit a záznam si přehrát. Záznamy jsou určeny pouze pro účastníky v rámci daného kurzu, takže k nim nemá přístup nikdo další.

V rámci e-learningu máte možnost se i předem podívat na ukázkovou lekci, kde si můžete vyzkoušet i testy, které jsou vždy připojeny ke každé lekci. Testy slouží jednak k opakování učiva, ale jsou i užitečným nástrojem, který účastníkům pomáhá naučit se důležité pojmy z dané oblasti.

Jak využít AI v práci personalisty?

Jako velmi užitečného pomocníka, který nám může ušetřit spoustu času. Jak konkrétně se dozvíte na našem kurzu.

A co zkouška?

Profesní zkouška musí proběhnout vždy prezenčně a to v Olomouci nebo v Brně. Zkouška probíhá v souladu se standardem NSK.

Jak se přihlásit?

Jednoduše – buď využijete přihlášku na našem webu, nebo můžete využít e-shop Úřadu práce, kde si můžete náš kurz najít a využít tak možnost proplacení kurzu přes ÚP. Podmínkou pro proplacení kurzu je, že musíte být přihlášeni na ÚP buď jako uchazeč o zaměstnání, nebo jako zájemce o zaměstnání – to se týká osob, které jsou např. na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo jsou zaměstnání.

10.09. - 30.10. 2024On-line100 hod.
Personalista/Personalistka dle NSK on-line (webinář+ e-learning)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Personalistika
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM vždy po + st od 16 - 19:15 hod. Zkouška prezenčě v Olomouci.
12 990 Kč

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@poc-sluzba.cz

Firemní školení, Rekvalifikace
Brno, e-learning, NSK, Olomouc, Personalista, Připrava na profesní zkoušky dle NSK, Profesní zkouška, Rekvalifikace

Archivy

Využijte státní podporu a nechte si proplatit 82 – 100 % kurzu
Personalista dle NSK – Jak zvládnout novinky i běžné situace v personálním řízení

Další podobné články