První běh naší Akademie GDPR zahájen

První běh naší Akademie GDPR zahájen

Akademie GDPR
Ing. Leopold Podmolík

Po více jak roční přípravě a konzultacích s relevantními subjekty v oblasti GDPR jsme o minulém víkendu 24.2. a 25. 2. 2018  zahájili v Praze první ucelený běh naší  Akademie GDPR. Z velkého množství přihlášených prošlo nakonec vstupním výběrem celkem 17 účastníků, kteří chtějí spojit svoji kariéru s GDPR. Profil absolventa tohoto vzdělávacího cyklu naší Akademie GDPR je prioritně orientován na výkon podstatných pracovních činností v celé oblasti GDPR z pohledu a potřeb správce, nebo zpracovatele osobních údajů. Úspěšní absolventi pak mohou pracovat a podílet se na pomoci všem firmám a institucím, které budou mít zájem na implementaci a udržování souladu s požadavky GDPR ve svých organizacích. Absolventi mohou pro firmy či instituce pracovat jako interní, nebo externí – Pověřenci pro ochranu osobních údajů (PDO).

Celý koncept vzdělávání v rámci naší Akademie GDPR je zaměřen, tak jako většina našich ostatních kurzů, hodně prakticky s nácvikem konkrétních postupů, např. Mapování, Analýzy rizik a další. Našim cílem je, aby absolventi získali širokou základnu znalostí v této oblasti. Celkový rozsah školení stanoven celkem na 4 víkendová školení, vždy po 8 hodinách výuky v sobotu i v neděli. Tento model jsme zvolili na základě našich předchozích zkušeností s obdobným typem školení.

Koncept naší Akademie GDPR

Akademie GDPR
První seminář GDPR v Praze

Koncept naší Akademie GDPR reaguje na narůstající poptávku po uceleném vzdělávání v této oblasti, které může využít i firma pro své interní zaměstnance zodpovědné za zpracovávané osobní údaje, ale také pro ty kteří budou plnit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR. Samozřejmě se zde vytváří velký prostor pro možnost uplatnění absolventů naší Akademie GDPR, aby získané znalosti a dovednosti využili i jako klíčový předmět svého případného podnikání jako SVČ (bývalé OSVČ) v pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Školení v oblasti GDPR po celé republice

Akademie GDPR
První seminář GDPR v Praze

Již nyní máme zájemce o účast v Akademii GDPR nejen z oblasti Prahy, ale i z Brna a Olomouce. V nejbližším termínu budeme vypisovat další běhy jak v Praze, tak i v krajských městech na Moravě. Případní zájemci o účast na školení, či zájemci o externí práci v oblasti GDPR, se mohou hlásit na email: GDPR@poc-sluzba.cz.

Další fotografie z akce

Akademie GDPRAkademie GDPR

Firemní školení
Akademie GDPR, GDPR, Pověřenec (DPO), Praha

Archivy

Byla založena „Pracovní skupina pro Digitální kompetence“
Novinky v konceptu ECDL

Další podobné články