Byla založena "Pracovní skupina pro Digitální kompetence"

Byla založena „Pracovní skupina pro Digitální kompetence“

Dnes (14. 2. 2018)  byla v Praze schválena Výkonným výborem AIVD ČR nově založená Pracovní skupina pro Digitální kompetence.  Do čela na funkci předsedy této pracovní skupiny byl zvolen Ing. Leopold Podmolík – jednatel a majitel firmy Počítačová služba s.r.o., která se touto problematikou zabývá již řadu let. Na pozici místopředsedy byl zvolen Ing. Jiří Chábera z ČSKI vlastníka licence pro ECDL v ČR a velkého propagátora konceptu digitálních kompetencí ve všech oblastech společnosti v ČR. Celkem se založení  Pracovní skupiny zúčastnilo 9 významných členů AIVD ČR. Jednalo se o vzdělavatele s mnohaletou zkušeností se vzděláváním dospělých v oblasti počítačových či digitálních kompetencí v různém rozsahu. Dále pak významných osobností z digitálního života v ČR.

Cíle Pracovní skupiny

Na své ustavující schůzi se účastníci dohodli na směřování činnosti Pracovní skupiny – v první fázi na informační servis pro členy AIVD ČR v oblasti Digitálních kompetencí a její podporu a rozvoj. Pracovní skupina si také bere za cíl stát se autoritou v této problematice nejen pro členy AIVD ČR, ale i pro širokou veřejnost. Proto nedílnou součástí práce Pracovní skupiny bude také pořádání praktických kurzů pro pracovníky členských organizací v oblasti Digitálních kompetencí (např. aplikace Google) atp.Byla založena "Pracovní skupina pro Digitální kompetence"

Dále se projednával návrh na realizaci informační podpory členům AIVD ČR formou nějakého občasníku, či jednoduše zveřejňování informací o této problematice na webu AIVD.CZ . Členové pracovní skupiny byli seznámeni s Memorandem členů České národní koalice pro digitální pracovní místa, kterého je i AIVD ČR signatářem.

Body Pracovní skupiny

Z tohoto memoranda si pracovní skupina, mimo jiné, do své pracovní náplně zařadila následující body:

  • „4.3. Certifikace a uznávání kvalifikací – Podpora systémů certifikace digitálních dovedností pro ICT profesionály – Rozvoj rámců ICT dovedností a jejich propagace“,
  • „4.4. Zvyšování povědomí o roli digitální technologií ve světě práce“,
  • „4.5. Inovace ve vzdělávání a učení se“.

Naše nabídka školení na téma digitální kompetence

Naše společnost se aktivně zapojuje v oblasti ECDL více jak 10 let. Realizujeme celou řadu rekvalifikačních kurzů dle sylabu ECDL. Celou nabídku našich rekvalifikačních IT kurzů najdete zde nebo na našem specializovaném portále Moje-Rekvalifikace.cz. Dále se také zabýváme školením DVPP, kde učíme učitele, jak na digitální gramotnost a to jak na nebo VOŠ. Nabídku DVPP školení najdete na našem specializovaném webu Šablony-DVPP.cz.

Ostatní
AIVD, Digitální kompetence, ECDL, Pracovní skupina

Archivy

Školení WordPress v rámci POVEZ II pro TV Přerov
První běh naší Akademie GDPR zahájen

Další podobné články