On-line školení - opět na scéně DVPP rekvalifikace

On-line školení – opět na scéně

V rámci aktuální situace, kdy je velmi omezeno shromaždování lidí, je nejbezpečnější možností výuky forma distanční (synchronní, on-line). Pojďme se podívat na to, jaké jsou dnes možnosti, které nám úřady povolují.

Máme v podstatě 2 možnosti akreditovaného vzdělávání a to Rekvalifikacee a DVPP kurzy. Jak rekvalifikace, tak DVPP má v gesti MŠMT a to vydalo následující infomace na svém webu:

Podmínky pro on-line synchronní výuku

V dnešní době stále není ustáleno, jak tyto formy on-line výuky správně pojmenovat. Z hlediska pedagogického by se měl používat pojem distanční výuka (protože se jedná o výuku na dálku), dále se často používá pojem „webinář“ nebo-li „webový seminář“, což asi taky není úplně správně, ale musíme ho do výčtu zahrnout. A nakonec nový pojem, který používá často MŠMT a to synchronní výuka (to proto, že existuje on-line vždělávání formou LMS – neboli e-learningů, kde jsou texty nebo videa předpřiravena a nedochází k interakci se skupinou nebo lektorem).

A nyní k samotným podmínkám pro on-line výuku a to jak v případě rekvalifikačních kurzů, tak DVPP kurzů. Konkrétně se jedná o dokument Informace o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference, kde jsou některé podmínky, které již platily na jaře a to :

  • deklarovat průběh webináře v rozsahu nejvýše 90 minut s minimálně hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky.
    Což znamená, že bude stejný režim jako na jaře – 2 x 90 min za den a jedno 8 hodinové školení tak bude v rámci dvou dnů.
  • prezenční listinu nahradit snímkem obrazovky (tzv. printscreenem)

Co je ale naopak nové je nutnost mít dostupný záznam z tohoto on-line školení. Z tohoto důvodu přecházíme na nový sofistikovanější software, který nám umožní nahrávat on-line výuku tak, jak to MŠMT vyžaduje, a poté zveřejnit záznam na našem e-learningu ke zpětnému shlédnutí.

ZOOM jako naše nová platforma

Na jaře jsme využívali komunikační platformu Jitsi, která nám v té době dobře posloužila, ale tím, že jsou nastavena nová pravidla, která musíme dodržovat, jsme se museli porozhlédnout po jiné platformě. Volba nakonec padla na platformu ZOOM, která nám umožňuje dělat záznamy z on-line výuky a také poskytuje sofistikovanější funkce, jako je například kresba do sdílené obrazovky, možnost digitální tabule nebo možnost skupinových prací v menších skupinách v breakout rooms.

V dalším článku přineseme jednoduchý postup, resp. přípravu, na on-line školení v rámci nového komunikačního software ZOOM pro naše účastníky. Věříme, že budete více než spokojeni.

Jak hodnotili naše on-line DVPP kurzy na jaře?

V posledních 14 dnech už to byl můj druhý webinář, jeden jsem měla ještě od jiné společnosti. Školení jako takové bylo velmi zajímavé a myslím, že i dobře připravené a velmi srozumitelné s přihlédnutím k úrovni zdatnosti záčátečníků (pan školitel ochotně čekal a dal čas se zorientovat). Tento způsob mi vyhovuje, pokud nechci strávit spoustu času na cestě.

Lenka S. – kurz MS Office 365

Zúčastnila jsem se on-line kurzu Cloudové služby a komunikace v Google Apps. Velmi mi vyhovovalo, že školitel dopředu vyzkoušel spojení a seznámil mě s uživatelským prostředím, v kterém kurz probíhal. Se samotným kurzem jsem byla velice spokojená. Tempo bylo přiměřené, mohli jsme klást dotazy, vyhovavovalo mě uspořádání  – od obecného seznámení, k dílčím funkcím Google Apps. Kurz hodnotím jako velmi zdařilý a přínosný. I když jsem měla nejprve obavu z on-line formy výuky, tato mi nakonec velmi vyhovovala.

Marie K. – kurz Cloudové služby a komunikace v Google Apps

Jaká on-line školení tedy nabízíme?

Tak, jak bylo v předchozí části článku zmíněno, je nyní povoleno všechny akreditované kurzy DVPP realizovat on-line formou (distanční, synchronní ). Takže můžete vybírat z celé naší nabídky akreditovaných DVPP kurzů. Také se můžete podívat na připravené „otevřené“ termíny, které máme pro vás připraveny. Všechny kurzy jsou označeny jak slovíčkem „webinář“, tak místo jejich realizace je uvedeno jako „on-line“. Pracujeme na přepracování celého našeho harmonogramu.

U rekvalifikačních kurzů v dnešní době nemůžeme přesně říci, jak budou probíhat. Připraveni na on-line formu jsme, ale je otázka, jaké stanovisko zaujme Úřad práce ČR (generání ředitelství), případně další státní úřady, které tuto formu vzdělávání mohou povolit.

DVPP, Rekvalifikace
distanční výuka, DVPP, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Rekvalifikace, Rekvalifikační kurzy, Šablony pro MŠ/ZŠ, šablony pro SŠ, synchronní výuka, webinář

Archivy

Google Suite vs MS Office 365
Jak se připravit na naší on-line výuku pomocí Zoomu?

Další podobné články