Školení digitálního marketingu – rok 2019 a 2020

Školení digitálního marketingu – rok 2019 a 2020

V letošním roce jsme měli několik různých akcí (kurzů / školení / seminářů) na téma digitálního marketingu. A taky již plánujeme další termín kompletního kurzu Digitálního marketingu dle ECDL v Brně na jaře 2020.

Školení Digitálního marketing dle ECDL v první půlce roku 2019

Rok 2019 jsme začali se školením pro společnost Rádio Haná, kterého se zúčastnila celá škála zaměstnanců rádia – od obchodníků, přes moderátory až po management tohoto olomouckého rádia. Velmi nás potěšila pochvalná slova od pana ředitele Foretníka.

Děkuji p. Ing. Podmolíkovi a celému týmu CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ za velmi užitečný kurz o Digitálním marketingu. Oceňuji především ucelený přehled problematiky, podrobné podklady a aktuálnost poskytovaných informací. Kvalifikovaný lektor dokázal udržet naši pozornost po celou dobu školení, zodpověděl naše dotazy z praxe a konkrétními ukázkami doplnil probíranou tématiku.

Ing. David Foretník
Ředitel Radia Haná

Další školení jsme měli na jaře v Brně pro několik účastníků z firem KM Travel, IP Systém, FINAB a E.ON. Zde se postupně setkala velice zajímavá skupina účastníků – každý z nich měl naprosto různé potřeby na „online“ nebo „digitál“, ale i tak jsme se jim snažili vyjít maximálně vstříc.

Kurz Digitální marketing mě opravdu bavil. Školení probíhalo v přátelském a uzavřeném kolektivu, v budově na okraji Brna. Ocenila jsem malou skupinku účastníků, byl dostatek času, aby se školitel, pan Podmolík, věnoval i každému individuálně. Vše se promítalo na konkrétních příkladech a pracovalo se přímo s našimi webovými stránkami, daty i účty na soc. sítích. Dostala jsem maximum informací a děkuji za pomoc s otestováním webovek. Teď už vím, na čem pracovat a co ještě zlepšit. Pokud bude vypsán další podobný kurz, určitě se ráda znovu přihlásím.

Nina Svobodová
KM Travel

Aby toho nebylo na jaře málo, tak v březnu proběhla i přednáška v rámci studia MBA naší Akademie digitálního managementu. V rámci této přednášky na téma Digitální marketing ve firemní praxi, které bylo více zaměřeno na manažery a příklady z praxí, jsme účastníkům představili i několik případových studií.

Školení Digitálního marketingu dle ECDL a POVEZ II

Možná jste slyšeli o možnosti financování vzdělávání zaměstnanců prostřednictví projektu POVEZ II, což je projekt Úřadu práce ČR, který umožňuje vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení jejich kvalifikace. A právě tento kurz splňuje požadavky na to, aby mohl být financován prostřednictvím tohoto projektu. Co je potřeba? Podat si žádost na Úřadu práce ČR. Informace o projektu najdete na stránkách MPSVhttps://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/ a případné dokumenty pro (zatím) poslední výzvu III zde – https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-iii/ . A pokud Vám bude žádost schválena (většinou trvá schválení cca 30 dní), tak můžete mít proplaceno až 85% ceny školení.

Naše zkušenosti z hlediska úspěšnosti žádosti v rámci POVEZ II u tohoto kurzu Digitálního marketingu dle ECDL (40 hod) je zhruba 50% (a to počítáme pouze ty, kteří žádost podají a ne všechny zájemce, které již na začátku odradí určité byrokratické náležitosti s žádostí spojené). Tzn., že Úřad práce ČR někdy žádost schválí a někdy žádosti neschválí z důvodů, že je školení pro firmu zbytečné a podobně. Což je velmi krátkozraké – Proč? Tím, že dnes se firmám „daří“, tak nemají čas na to se vzdělávat a myslet s hlediska dlouhodobého horizontu. A když už se někdo najde, kdo nemyslí pouze měsíc či dva dopředu a chce se neustále zlepšovat, aby byl stále na výši a držel krok třeba s evropskou nebo celosvětovou konkurencí, tak je Úřad práce ČR nepodpoří.

Podzimní školení na téma Digitální marketing

Letošní podzim by již tradičně „nadupaný“ kurzy a školením a to jak pro OHK Přerov a jejich členské firmy, tak následně termínem v Pardubicích pro spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje – kde například byly účastnice z firem DřevoHračka a nebo Sebranky – zdravé müsly. Následně jsme realovali i „klasický“ termín v Brně, kterého se zúčastnily účastnice z firem Victoria CK a Accu-Chek (Roche).

Termíny školení Digitálního marketingu v roce 2020

V roce 2020 máme prozatím naplánovaný termín pro Brno viz níže. Jedná se o celý kurz Digitálního marketingu dle ECDL – což je 5 dní, ale lze se přihlásit i na jednotlivé dny, pokud by vás zajímala pouze konkrétní témata.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Firemní školení
Brno, Digitální marketing, ECDL, firemní školení, Olomouc, Pardubice, Přerov, Seminář

Archivy

Umíte komunikovat? A mohla bych to vidět?
Využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Další podobné články