Chcete být profesionálním lektorem?

Chcete být profesionálním lektorem?

Další otázka by mohla znít: „A kdo je vlastně profesionálním lektorem?“ Odpověď asi není úplně jednoduchá: ten kdo učí; ten kdo se tím živí; ten, kdo někomu něco vysvětluje třeba v práci, …

Naše odpověď je – ten kdo ví:

 • proč, co je cílem vzdělávání,
 • pro koho – kdo se vzdělávání bude účastnit,
 • co – jaký bude obsah vzdělávání
 • jaké vzdělávací metody a formy budou pro danou cílovou skupinu vhodné,
 • jak si ověří, že bylo dosaženo vzdělávacího cíle

Proč se zúčastnit našeho kurzu „Profesionální lektor?“

Současná doba sebou přináší neustále nové poznatky ve všech oblastech našeho profesního i soukromého života. Potřeba celoživotního vzdělávání tak nabývá čím dál větší důležitosti. Naše vzdělávání není ukončeno dokončením základní, střední nebo vysoké školy. Získání nových, aktuálních, informací, znalostí a dovedností je tedy stále více „nutností“. Ne každý je schopen sám si nastudovat nové znalosti nebo získat nové dovednosti, navíc to často není ani možné nebo je to neefektivní. Činnost lektorů vzdělávání dospělých tak může obsáhnout jak oblast pracovní, tak i oblast našeho běžného života. Naši absolventi se věnují vzdělávání zaměstnanců ve firmách, soukromých osob na otevřených kurzech, vzdělávání seniorů atd.

Co je vzdělávacím cílem našeho kurzu?

Pojďme se na vzdělávací cíle podívat stejně, jako při přípravě vzdělávacího projektu k profesní zkoušce:

Kognitivní cíle:

 • získat znalosti a orientaci v oblasti vzdělávání dospělých
 • orientovat se v odborné terminologii
 • znát formy metody vzdělávání dospělých
 • znát metody vzdělávacích cílů
 • znát metody evaluace vzdělávacích cílů i vzdělávacího programu

Psychomotorické cíle:

 • umět aplikovat postup „proč – pro koho – co“ při přípravě vzdělávacího programu
 • umět identifikovat vzdělávací potřeby cílové skupiny
 • umět definovat vzdělávací cíle, použít vhodnou taxonomii
 • umět zvolit vhodné metody a prostředky
 • umět sestavit a zpracovat obsah a strukturu vzdělávacího projektu
 • umět zpracovat výukové materiály, prezentaci atd. včetně vhodně zvolených úkolů, cvičení, individuálních a skupinových prací pro účastníky vzdělávání
 • umět nastavit ověření dosažení vzdělávacího cíle
 • umět zpracovat a vyhodnotit evaluaci vzdělávacích cílů i samotného programu

Afektivní cíle:

 • získat větší sebedůvěru při zpracování podkladů vzdělávacího programu
 • získat větší sebedůvěru a sebejistotu při samotné realizaci vzdělávacího programu
 • být efektivnější při přípavě vzdělávacích programů

Pro koho je kurz vhodný?

Kurz je vhodný jak pro lektory, kteří se této činnosti již věnují, tak i pro začínající lektory. Obsahově je zaměřen především na to, jak postupovat při přípravě vzdělávacího projektu s ohledem na výše uvedný postup. Jak komunikovat s účastníky vzdělávání. Jak si připravit materiály pro výuku a pro účastníky … Na konci kurzu mohou účastníci absolvovat i profesní zkoušku, která se mimo testu, skládá z obhajoby vzdělávacho projektu podle profesního zaměření lektora, ukázky výuky a evaluace.

V jaké formě můžete kurz absolvovat?

V současné době nabízíme celkem 3 možnosti:

 • 40 hod prezenčně + elearning
 • 40 hod on-line + elearning
 • e-learningový kurz – zahájit a studovat můžete kdykoliv, jak vám to vyhovuje

Ve všech případech obdží účastníci 90 denní přístup na e-learningový portál. Obsah kurzu si můžete prohlédnou zde a můžete si vyzkoušet i lekci zdarma.

Jak si ověříme, že bylo dosaženo vzdělávacího cíle?

Kurz je určen i jako příprava na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) dle NSK. Takže pokud účastník kurzu splní všechny podmínky standardu profesní kvalifikace a získá tak Osvědčení o profesní zkoušce, bylo vzdělávacího cíle dosaženo 😀 Samozřejme, že to není jen „papíru“ – důležité je, že si absolvent kurzu uvědomí a pak v praxi aplikuje všechny souvislosti týkající se vzdělávání v jeho oboru nebo oblasti jeho zájmu. Že je schopen si připravit vzdělávací projekt a je schopen ho také kvalitně realizovat.

Kdy a jak se můžete přihlásit

To je ta nejjednodušší věc – stačí si vybrat některý z našich termínů a přihlásit se. Nebo nás můžete kontaktovat na adrese info@poc-sluzba.cz

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč
Firemní školení, Rekvalifikace
Lektor dalšího vzdělávání, NSK, Olomouc, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Připrava na profesní zkoušky dle NSK, Profesní zkouška, Rekvalifikace

Archivy

Brno – jak se k nám dostanete
Tvorba BCG grafů v MS Excel

Další podobné články