Roboti - Robotika - Workshop na Vysočině - Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání – roboti

My jako CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj digitálních kompetencí u svých absolventů. Úzce spolupracuje s Českou společností pro kybernetiku a informatiku na jejím testovacím portálu icdl.cz, Nově zde naleznete testovací platformu i pro roboty.

Pomáháme i školám a učitelům ve zvládnutí úkolů, které přinesla nová koncepce rozvoje informatického myšlení ve školách. Jde především o zvládání nových technologií, jako je robotika, virtuální realita nebo využití chytrých telefonů při výuce.

Kteří roboti jsou vhodní k výuce?

Naše vzdělávací středisko připravilo ve spolupráci s krajem Vysočina soubor školení, kde představujeme možnosti využití robotických pomůcek ve školách. Pro ukázku robotů kraj vybral 4 robotické pomůcky.

roboti
  • Ozobot
  • iRobot
  • Lego MindStorms EV3
  • Micro:bit

Všichni roboti se ve výuce použít dají, ale záleží na úrovni žáků. Ozobot a iRobot je vhodný pro základní školy. Mindstorms EV3 používejte ve vyšších ročnících základní školy a nižších středních škol, Micro:bit spíše na technicky zaměřených středních školách.

Čím jsou jednotlivý roboti typičtí?

Pro výuku informatického myšlení jsou vhodné všechny tyto robotické pomůcky,

Ozobot využijete spíše pro první stupeň základních škol a umožňuje řízení i pomocí kódů a tras kreslených na papír. Jde o malého robotka, který se vejde do dlaně a má omezenou sadu senzorů, umí číst trasu z podložky.

iRobota můžte používat i při frontální výuce, neboť se dokáže pohybovat a kreslit na kovové bílé tabuli. K programování složitějších tras by měli mít žáci základní znalosti geometrie. Zde se dá tedy robot použít i v mezipředmětové kooperaci při výuce matematiky.

Stavebnice Lego jsou známé a netřeba je představovat. Postaveného robota můžete vybavit programovatelnými motory pro řízení pohybu a ramen. Také dostanete sadu čidel. Tak mohou tito roboti sledovat okolí. Jde o nárazové, světelné, infračervené a polohové čidlo.

Spíše pro střední školy je vhodná deska Micro:bit, kterou můžete dovybavit nějakým vhodným ekosystémem a využít třeba pro výuku elektřiny ve fyzice nebo si sestavit svůj vlastní elektronický systém. Samá deska je ale vybavená ovládáním, diodovým zobrazovačem, sadou čidel i reproduktorem.

Jak se roboty programují

Digitální kompetence rozvíjíte pomocí programování. Všichni výše uvedení roboti podporují několik úrovní programování, od jednoduchého blokového až po Python.

Naše zkušenosti z výuky

Většina škol již některou z robotických pomůcek měla k dispozici, ale jejich učitelé je používali na různé úrovni. Proto se někde zajímali více právě o možnosti těch robotů, kterými je škola vybavena, jinde je naopak zajímali možnosti robotů, se kterými se prozatím neseznámili. Školení je vedlo k zamyšlení o dalším využití buď stávajících systémů, případně o vhodnosti zařazení i jiných typů robotických pomůcek do výuky.

Učitelé si v průběhu tohoto 4hodinového workshopu „osahali“ 4 typy robotických systémů, prohlédli si podpůrné materiály a mohli si vyzkoušet ovládací software. To jim umožní lépe se rozhodnout, jak využít tyto systémy pro rozvoj digitálních kompetencí ve své škole.

Naše školení DVPP naleznete zde.

DVPP
DVPP, DVPP Olomouc, ECDL, ICDL, iRobot, Kraj Vysočina, Lego, Ozobot, Programování, Robot, Robotika, Workshop

Archivy

Skončila série workshopů – Brýle pro virtuální realitu
Asertivita jako efektivní nástroj komunikace

Další podobné články