Roboti - Robotika - Workshop na Vysočině - Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání – roboti

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. DVPP
  3. Digitální vzdělávání – roboti

My jako CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj digitálních kompetencí u svých absolventů. Úzce spolupracuje s Českou společností pro kybernetiku a informatiku na jejím testovacím portálu icdl.cz, Nově zde naleznete testovací platformu i pro roboty.

Pomáháme i školám a učitelům ve zvládnutí úkolů, které přinesla nová koncepce rozvoje informatického myšlení ve školách. Jde především o zvládání nových technologií, jako je robotika, virtuální realita nebo využití chytrých telefonů při výuce.

Kteří roboti jsou vhodní k výuce?

Naše vzdělávací středisko připravilo ve spolupráci s krajem Vysočina soubor školení, kde představujeme možnosti využití robotických pomůcek ve školách. Pro ukázku robotů kraj vybral 4 robotické pomůcky.

roboti
  • Ozobot
  • iRobot
  • Lego MindStorms EV3
  • Micro:bit

Všichni roboti se ve výuce použít dají, ale záleží na úrovni žáků. Ozobot a iRobot je vhodný pro základní školy. Mindstorms EV3 používejte ve vyšších ročnících základní školy a nižších středních škol, Micro:bit spíše na technicky zaměřených středních školách.

Čím jsou jednotlivý roboti typičtí?

Pro výuku informatického myšlení jsou vhodné všechny tyto robotické pomůcky,

Ozobot využijete spíše pro první stupeň základních škol a umožňuje řízení i pomocí kódů a tras kreslených na papír. Jde o malého robotka, který se vejde do dlaně a má omezenou sadu senzorů, umí číst trasu z podložky.

iRobota můžte používat i při frontální výuce, neboť se dokáže pohybovat a kreslit na kovové bílé tabuli. K programování složitějších tras by měli mít žáci základní znalosti geometrie. Zde se dá tedy robot použít i v mezipředmětové kooperaci při výuce matematiky.

Stavebnice Lego jsou známé a netřeba je představovat. Postaveného robota můžete vybavit programovatelnými motory pro řízení pohybu a ramen. Také dostanete sadu čidel. Tak mohou tito roboti sledovat okolí. Jde o nárazové, světelné, infračervené a polohové čidlo.

Spíše pro střední školy je vhodná deska Micro:bit, kterou můžete dovybavit nějakým vhodným ekosystémem a využít třeba pro výuku elektřiny ve fyzice nebo si sestavit svůj vlastní elektronický systém. Samá deska je ale vybavená ovládáním, diodovým zobrazovačem, sadou čidel i reproduktorem.

Jak se roboty programují

Digitální kompetence rozvíjíte pomocí programování. Všichni výše uvedení roboti podporují několik úrovní programování, od jednoduchého blokového až po Python.

Naše zkušenosti z výuky

Většina škol již některou z robotických pomůcek měla k dispozici, ale jejich učitelé je používali na různé úrovni. Proto se někde zajímali více právě o možnosti těch robotů, kterými je škola vybavena, jinde je naopak zajímali možnosti robotů, se kterými se prozatím neseznámili. Školení je vedlo k zamyšlení o dalším využití buď stávajících systémů, případně o vhodnosti zařazení i jiných typů robotických pomůcek do výuky.

Učitelé si v průběhu tohoto 4hodinového workshopu „osahali“ 4 typy robotických systémů, prohlédli si podpůrné materiály a mohli si vyzkoušet ovládací software. To jim umožní lépe se rozhodnout, jak využít tyto systémy pro rozvoj digitálních kompetencí ve své škole.

Naše školení DVPP naleznete zde.

DVPP
, , , , , , , , , , ,

Archivy

Skončila série workshopů – Brýle pro virtuální realitu
Asertivita jako efektivní nástroj komunikace

Další podobné články