Asertivita jako efektivní nástroj pro komunikace - Televize Přerov - OHK Přerov - Školení

Asertivita jako efektivní nástroj komunikace

Co je to vlastně Asertivita? Každý z nás si pod tímto pojmem může představit něco jiného. Každopádně přirozeně astertivní jsou malé děti a zvířata. Jakmile začne výchovné působení, asertivní jednání se začíná vytrácet 😀

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních.

To zní celkem jednoduše a logicky. Mnohem těžší je pak asertivní jednání převést do praxe.

Jaké způsoby komunikace rozeznáváme?

Na obrázku níže vidíme, že máme 3 různé způsoby komunikace. Asertivní komunikace stojí tedy mezi pasivní a agresivní komunikací. Občas se stává, že hrabice mezi asertivní a agresivní formou komunikace je velmi tenká. Je to dáno i tím, jak danou situaci vnímáme, jaké máme zvyky, atd. Takže, to co já vnímám jako prosazovaní svého oprávněného požadavku, může druhá strana vnímat už jako agresi – útok na vlastní prostor a práva. Co s tím? To si povíme na školení Asertivní komunikace 😉

Asertivní práva, povinnosti a techniky

Je celkem logické, že když chci využít nějaké právo, pak se s tím budou spojovat i povinnosti. Stejně tak, když se budu chtít chovat a jednat asertivně, musím si být vědoma toho, že moje chování může na druhé straně vyvolat jinou reakci, než očekávám. To znamená, že mám také nějaké povinnosti plynoucí z mého chování. Abych mohla asertivně jednat, musím použít některou z technik. Výběr správné techniky vedoucí k požadovanému výsledku je vždy na nás. Nedá se tedy říci, která technika je nejlepší. Každá technika má své výhody i nevýhody. Většinou účastníky zaujme technika přijatelného kompromisu a technika naučit se říkat NE pomocí asertivního „sendviče“.

V rámci výuky používáme nejrůznější aktivizační techniky – není to tedy jen o tom, poslouchat, ale také se aktivně zapojit. Používáme metodu hraní rolí – vyzkoušet si některou z technik v praxi. Máme k dispozici celou řadu testů sloužících jako zpětná vazba pro účastníky. Využíváme i on-line nástroj mentimeter pro anonymní ankety a hlasování, … Ukázku jednoho z výstupů vidíte na obrázku vedle. Vždy je to o účastnících, do jaké míry se chtějí zapojit – každému vyhovuje jiná forma. Někteří si rádi vše vyzkoušejí prakticky, jiní raději sledují z povzdálí a rekognoskují terén.

Musím se vždy chovat asertivně?

To je na tom to krásné – nemusím. Asertivita je jednou z komunikačních technik. Je vždy na nás, jak aktuální situaci vyhodnotíme. Někdy je lepší pasivní ústup, jindy zase neuškodí chovat se více průbojně.

Malá ukázka, jak probíhá školení na téma Asertivita

30. ledna 2023 probíhalo v prostorách OHK Přerov školení na téma Asertivní komunikace. Akce se zúčastnili pracovníci několika přerovských firem, které patří mezi členy OHK Přerov. Krátkou reportáž z této akce natočila Přerovská kabelová společnost. Na ukázku se můžete podívat zde:

Chcete zlepšit komunikaci v týmu nebo ve Vaší firmě?

Pak se s námi spojte a domluvte si školení jen pro sebe. Buď můžete využít naše prostory, nebo realizovat školení u vás na firmě nebo kdekoliv jinde. Určitě se domluvíme. Takže neváhejte a kontaktujte nás na info@poc-sluzba.cz

Firemní školení
Asertivita, Komunikační nástroje, OHK Přerov, Školení

Archivy

Digitální vzdělávání – roboti
A už je to tady – 33. výročí

Další podobné články