Školení Efektivní digitální kancelář

Školení Efektivní digitální kancelář

Ten, kdo dennodenně pracuje s hromadou textových dokumentů, tabulek a grafů, ví kolik času mu to zabere. Proč si tedy tuto práci neusnadnit a neurychlit? Stačí, když budete efektivně ovládat programy, které Vám mohou práci usnadnit a zrychlit – a Vaše dokumenty dosáhnou profesionální kvality. Proto se přihlaste na naše školení Efektivní digitální kancelář.

Komu je školení určeno:

Školení Efektivní digitální kancelář je určeno pro manažery, vedoucí pracovníky, obchodníky, administrativní pracovníky, kteří potřebují zvládnout tvorbu a úpravu textových dokumentů, tabulek a grafů tak, aby jejich práce byla rychlá, efektivní a působila profesionálně.

Hlavní cíle školení:

 • Naučit se vytvořit a upravit textové dokumenty tak, aby odpovídaly profesnímu zaměření a požadavkům.
 • Umět použít různé způsoby formátování textu včetně používání a úprav stylů. Nastavit a upravit záhlaví dokumentu, doplnit do něj např. název firmy, název produktu, přidat logo, upravit zápatí stránky, doplnit číslování stránek, číslo verze dokumentu, …
 • Ověřit správnost pravopisu.
 • Vkládat a upravovat tabulky v textovém dokumentu včetně jejich formátování.
 • Vkládat a upravovat v dokumentu obrázky, kliparty, grafy, diagramy.
 • Využít hromadnou korespondenci např. pro hromadné rozeslání pozvánek na firemní akci, s nabídkou pro zákazníky apod..
 • Uložit textový dokument do různých formátů – např. PDF, XML, RTF, …
 • Nastavit parametry pro tiskový výstup.
 • Vytvořit a upravit tabulku v tabulkovém kalkulátoru. Použít nejčastěji používané vzorce a funkce. Formátovat tabulku včetně nastavení typu vložených dat (text, číslo, datum, čas, …).
 • Vytvořit a upravit graf z hodnot v tabulce.
 • Připravit tiskové výstupy – nastavit záhlaví a zápatí tiskových sestav, přizpůsobení a orientace obsahu listu.
 • Zřídit a obsluhovat datovou schránku.
 • Zpracovat a podat žádost o zřízení elektronického podpisu a aktivní používání elektronického podpisu.

Délka školení a místo konání:

Délka školení pro pokročilé uchazeče je 2 dny = 16 hodiny – od 8:00 do 16:30 hodin.
Výuka může být realizována v prostorách zákazníka nebo v naší specializované učebně na některé z našich poboček.
Cena školení:
6.990,- Kč + 21 % DPH
Výukové materiály:
Každý účastník školení Efektivní digitální kancelář obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení, cvičné příklady a testy.
Ukončení školení a výstupní doklad:
Školení je ukončeno závěrečnou praktickou zkouškou a účastník obdrží Certifikát.
Profil lektorů:
Výuku vedou certifikovaní lektoři IT – akreditovaní testeři ECDL, kteří mají mnohaletou praxi jak v daném oboru, tak ve vzdělávání dospělých.

Firemní školení
Efektivní digitální kancelář

Archivy

Chcete zachovat pracovní schopnosti Vašich zkušených zaměstnanců co nejdéle?
Přijďte si s námi popovídat na konferenci „Cesta k sebevědomému HR“ – 10.5.2016 v Brně.

Další podobné články