Akademie GDPR se rozjíždí naplno

Akademie GDPR se rozjíždí naplno

První běh naší Akademie GDPR, který byl zahájen 24.2.2018 v Praze , se úspěšně blíží ke svému závěru. Poslední den výuky je věnován závěrečné zkoušce, v rámci které účastníci prokáží své znalosti a dovednosti získané v průběhu celého školení.  Průběžné reakce prvních 17 účastníků z celé republiky jsou velice pozitivní, a proto jsme na základě této zkušenosti vypsali další termíny běhů  – a to jak v Praze, tak i na Moravu – v Brně a v Olomouci, které jsme slíbili v našem minulé aktualitě ZDE. Aktuální termíny dalších běhů najdete dále v článku.

Příležitost vyřešit problém ve firmě

Koncept naší Akademie GDPR reaguje na narůstající poptávku po uceleném vzdělávání v oblasti GDPR, které může využít i firma pro svého interního zaměstnance, který má plnit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR. Samozřejmě se zde vytváří velký prostor pro možnost uplatnění absolventů naší Akademie GDPR, aby získané znalosti a dovednosti využili i jako klíčový předmět svého případného podnikání jako SVČ (bývalé OSVČ) v pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co se absolvent naučí?

Celý vzdělávací obsah naší Akademie GDPR jsme rozdělil celkem na 7 výukových dní. Na základě požadavku cílové skupiny je výuka naplánována na víkend (sobota i neděle), vždy od 9:00hod do 17:00 hod. Předpokládáme, že tento logistický model bude vyhovovat i firmám, které pošlou své zaměstnance, u kterých předpokládají, že pro ně budou plnit roli „Pověřence pro ochranu osobních údajů„. Profil absolventa tohoto vzdělávacího cyklu naší Akademie GDPR je prioritně orientován na výkon podstatných pracovních činností v celé oblasti GDPR z pohledu a potřeb správce údajů. Úspěšní absolventi pak mohou pracovat a podílet se na pomoci všem firmám a institucím, které budou mít zájem na zavedení a implementaci GDPR ve svých organizacích. Absolventi mohou pro firmy pracovat i jako externisté – Pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Obsahová náplň Akademie GDPR

 1. den – Představení GDPR – V rámci prvního dne se naučíte:
  • porozumět hlavním pojmům GDPR,
  • budete znát hlavní povinnosti dle GDPR,
  • a získáte celkový přehled o legislativě ochrany osobních údajů.
 2. den – Mapování dat a procesů
  • jak prakticky provést inventuru dat a procesů zpracování osobních údajů,
  • a vytvořit jak Záznam o zpracování OÚ dle čl. 30 GDPR.
 3. den – Analýza rizik 1/2
  • základní pojmy v oblasti analýzy rizik,
  • proces analýzy rizik,
  • jak správně zpracovat analýzu rizik dle ISO 27005 a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
 4. den – Analýza rizik 2/2
  • jak sestavit zpracovat Posouzení vlivu na zpracování osobních údajů (DPIA) dle metodiky přizpůsobené dle GDPR.
 5. den – Povinnosti dle GDPR 
  • Porozumět požadavkům GDPR v personalistice,
  • Porozumět požadavkům v marketingu a v dalších oblastech (dle doporučení W29 – odkaz na český překlad),
  • Podrobně probereme konkrétní činnosti pověřence.
 6. den – Dokumentace dle GDPR
  • V rámci šestého dne se zaměříme na dokumentaci dle GDPR.
 7. den – Závěrečná zkouška
  • Závěrečné opakování,
  • závěrečný test vč. samostatné práce (záznam zpracování a DPIA).

Aktuální termíny Akademie GDPR – kompletní školení

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

 

Pro zájemce nabízíme jak možnost absolvovat celý běh Akademie GDPR, tak i jednotlivé samostatné tématické celky, jako:

 1. tématický celek (1. a 2. výukový den) – Úvod, mapování dat a procesů dle GDPR 
 2. tématický celek (3. a 4. výukový den) – Analýza rizik dle GDPR 
 3. tématický celek (5. a 6. výukový den) – Povinnosti a dokumentace dle GDPR 
Firemní školení
Akademie GDPR, Brno, DPIA, GDPR, Olomouc, Pověřenec (DPO), Praha, W29

Archivy

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a jeho různé možnosti absolvování
Naše zkušenosti z implementací GDPR zazněly na Valné hromadě AIVD ČR

Další podobné články