Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a jeho různé možnosti absolvování

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a jeho různé možnosti absolvování

Jeden z našich nejčastěji realizovaných kurzů – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – má několik variant a proto jsme se rozhodli napsat tento článek, abychom Vám všechny varianty vysvětlili na jednom místě. Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky můžete prostřednictvím naší firmy absolvovat v těchto podobách:

  • Prezenční forma výuky – jedná se o plně prezenční výuku v rozsahu 120 hodin + 40 hodin praxe + profesní zkoušky,
  • Kombinované forma výuky – jedná se o kombinaci prezenční a distanční formy (samostudium pomocí e-learningu) formy + 40 hodin praxe + profesní zkoušky,
  • E-learning – jedná se o on-line formu přípravy na zkoušku NSK,
  • nebo se můžete přihlásit přímo ke zkoušce NSK nebo info na našem webu Šablony-DVPP.

„Čistě“ prezenční forma kurzu Chůva

V současné chvíli tuto formu nenabízíme a to z důvodu oblíbenosti kombinované formy, které je popsána níže.

Kombinovaná forma výuky kurzu Chůva

Kombinovaná výuka probíhá v rozsahu 64 hodin teoretické prezenční výuky a 56 hodin  distanční výuky (samostudium) prostřednictvím e-learningu. To znamená, že po nástupu na kurz obdržíte i přístupy na e-learningový portál, kde najdete výukové materiály ke kurzu v elektronické podobě a můžete se připravovat na zkoušku z vašeho počítače v pohodlí domova. Součástí kurzu je i 40 hodin praxe – ta může být vykonávána v jakémkoliv zařízení pečujícím o děti – školka, dětský koutek, dětská skupina, lesní školka apod.

Prezenční výuka probíhá většinou v rozmezí 8 dnů nejčastěji v čase od 8:00 do 15:00 hodin. Výuka probíhá vždy v pracovních dnech. Cena tohoto kurzu je 9 980 Kč.

Nejbližší termíny kombinované formy výuky kurzu Chůva

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

E-learning

Pokud chodíte do práce a nemůžete tedy absolvovat kurz formou kombinované výuky, pak nabízíme možnost absolvovat tento kurz prostřednictvím e-learningu. Po přihlášení se na zkoušku a po zaplacení poplatku obdržíte přístupy na e-learningový portál a můžete začít hned se studiem tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Součástí e-learningu jsou i cvičné zkouškové testy. Pokud byste měli zájem přímo o tuto formu přípravy na zkoušku NSK, tak napište na email rekvalifikace@poc-sluzba.cz. Cena profesní zkoušky + přístupy na E-learnig je 5 980 Kč.

Nejčastější dotazy ohledně kurzu:

Jak probíhá zkouška ?

Ke zkoušce je nutné doložit potvrzení od lékaře, že netrpíte logopedickou vadou. Toto potvrzení může vystavit i váš praktický lékař. Na zkoušce se získané znalosti ověřují písemným teoretickým testem. Dále pak u zkoušky jsou prakticky prověřovány znalosti ze zdravovědy a první pomoci. Ke zkoušce si každý účastník připraví 5 her v exteriéru a 5 her v interiéru – na požádání komise pak prakticky předvedou jejich realizaci. Zkouška je tedy zaměřená teoreticky i prakticky a vychází z hodnotícího standartu Národní soustavy kvalifikací.

Jaká musí být délka odborné praxe?

Odborná praxe musí být v délce trvání 40 hodin. Dále musí být praxe potvrzená od kvalifikovaného zařízení, kde ji účastník vykonával. Praxi lze vykonávat v jakémkoliv zařízení pečujícím o děti – školka, dětský koutek, dětská skupina, lesní školka apod.

Kdo se může do kurzu nebo na zkoušku přihlásit?

Na kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se může přihlásit každý, kdo splňuje zdravotní způsobilost – netrpí logopedickou vadou a má kladný vztah k dětem. Na tento kurz stačí pouze základní vzdělání. Přihlásit se mohou jak uchazeči, kteří jsou vedeni na úřadu práce, tak i kdokoliv z veřejnosti nebo z řad zaměstnanců, kteří si potřebují doplnit vzdělání. Ti, kteří jsou v evidenci na úřadu práce, tak mají možnost po podání žádosti o tzv. Zvolenou rekvalifikaci, že jim Úřad práce tento kurz v případě jeho schválení proplatí.

Rekvalifikace
Chůva do zahájení povinné školní docházky, e-learning, kombinovaná výuka, NSK, zkouška chůva do zahájení povinné školní docházky

Archivy

Novinky v konceptu ECDL
Akademie GDPR se rozjíždí naplno

Další podobné články