Manažer projektu - 20 let skoleni

20ti leté výročí realizace prvního našeho akreditovaného kurzu Manažer projektu.

Je tomu již 20 let, kdy jsme v lednu 2004 zahájili první akreditovaný kurz MŠMT ČRProjektový manažer„. Následně v únoru všech 17 účastníků prvního kurzu úspěšně složilo závěrečné zkoušky. Dle sdělení tehdejší akreditační komise MŠMT ČR jsme byli první vzdělávací institucí, která zažádala a získala akreditaci – tehdy ještě pod názvem „Projektový manažer„.

První kurz v ČR

První běh v ČR jsme realizovali Pro Úřad práce v Jeseníku, kde všichni účastníci, kteří do kurzu vstoupili, měli již příslib pracovního místa. Pokud si správně vzpomínám, tak i všichni tehdy nastoupili. Jelikož v té době žádné jiné formální vzdělávání v této oblasti nebylo, byl náš kurz velice žádán. Součástí závěrečné zkoušky bylo i vypracování a obhajoba projektové žádosti na internetu – tehdy v tzv. Benefitu.

Celý rok 2004

Celý rok 2004 jsem pak jezdil po celé ČR a realizoval desítky kurzů se stovkami úspěšných absolventů – Projektových manažerů. I když si uvědomuji, že to byla kapka v moři všech projektových manažerů, kteří v té době většinou bez jakéhokoliv vzdělání v této oblasti nastupovali na pracovní pozice projektového řízení. Pro naši firmu to znamenalo zvýšení prestiže a známosti po celé České republice. Z místní regionální firmy se časem stala vzdělávací firma působící v 8 krajích s 16 stálými pobočkami s více jak 50 učebnami.

Tento akreditovaný kurz jsme v následujících letech několikrát opětovně akreditovali a postupně optimalizovali jeho obsah a zaměření.

Přelomový rok 2013

V roce 2013 jsme přivítali zařazení této profese do Národní soustavy kvalifikací, kde byla nově profese přejmenována na Manažer projektu. V minulém roce jsme se také dočkali aktualizace NSK ČR standardu včetně přejmenování na Manažer/manažerka projektu.

V posledních několika letech se výhody Profesních kvalifikací dle NSK ČR začaly vice a více prosazovat a zájem o tento kurz, včetně profesní zkoušky, projevovala především veřejná správa, ministerstva, krajské úřady i obce. Do konce minulého roku jsme dle NSK zrealizovali více jak 500 profesních zkoušek Manažer/manažerka projektu.. Tímto jsme na trhu práce pomohli doložit kvalifikaci pro téměř 500 pracovníků.

Dokumentovaná historie

Těšíme se na dalších dvacet let a další úspěšné absolventy akreditovaného kurzu Manažer/manažerka projektu.

Aktuální termíny Manažera projektu – on-line

Aktuálně nabízíme následující vypsané terminy:

11.09. - 30.10. 2024On-line150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK (kod 63-007-R) – webinář
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč

Aktuální termíny Manažera projektu – prezenční

Aktuálně nabízíme následující vypsané terminy:

20.05. - 21.06. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč
07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

Rekvalifikace
Manažer projektu, NSK, Olomouc, Projektové řízení, projektový manažer, Rekvalifikace, Úřad práce ČR

Archivy

Canva – pro začátečníky – Jak vytvořit základní grafiku v Canvě
Canva – ukaž, že jsi profík!

Další podobné články