Jak získat "certifikát profesionála" v oblasti projektového řízení

Jak získat „certifikát profesionála“ v oblasti projektového řízení

V posledních dvou letech jsme inovovali formy i obsah vzdělávání v oblasti projektového řízení. Současná podoba kurzu je určena především pro manažery, kteří projekty či zakázky řídí, ale zatím neprošli žádným uceleným vzděláváním v této oblasti. Jedním z benefitů programu je, že můžeme našim zákazníkům nabídnout jako součást našeho vzdělávání i celostátně uznávaný certifikát Profesní kvalifikace dle NSK ČR. (Národní soustavy kvalifikací ČR).

O co konkrétně jde?

Již v roce 2018 jsme byli oslovováni firemními zákazníky, kteří chtěli získat doklad o své způsobilosti řídit projekty. Např. získat doklad o své kvalifikaci – Profesní zkoušku Manažer projektu (kod 63-007-R). Většinou to byli velice časově zaneprázdnění manažeři a ředitelé, kteří se nemohli účastnit plně prezenčního akreditovaného kurzu Manažer projektu. Délka plně prezenčního kurzu je 150 výukových hodin, což představuje 20 dnů celodenní výuky. Proto jsme, po několika konzultacích, pro ně připravili Intenzivní 48 hodinovou formu kurzu. Jedná se o Přípravný kurz k profesní zkoušce v rozsahu 6 výukových dní + 1 den zkoušky, vždy jednou až dvakrát týdně.

Tato varianta se nám za poslední dva roky osvědčila a postupně jsme ji zdokonalovali. Celkem již máme v této variantě téměř 100 absolventů. Sice v porovnání s počtem absolventů akreditovaného kurzu, který realizujeme již od roku 2004, je to méně než desetina. I přesto si myslíme, že jsme našli ideální kompromis mezi poměrem investovaného času absolventa a množstvím znalostí a dovedností nutných ke složení profesní zkoušky.

Poslední inovace přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažera projektu

Jedním z mála pozitivních výsledků proběhlé epidemie pro nás bylo to, že jsme přešli na on-line výuku. V rámci našeho posledního kurzu jsme totiž museli v polovině přejít na plnou živou on-line formu. Tento přechod pro nás nebyl ničím novým, jelikož jsme s webináři a on-line výukou již experimentovali před mnoha lety. Také již více jak 10 let provozujeme svůj e-learningový portál. Tyto všechny zkušenosti jsme zúročili právě v této době.

Byl to běh kurzu, který si u nás objednalo několik vedení okresních hospodářských komo. Kteří tak jako většina manažerů nemají mnoho času nazbyt. Bližší informace o realizaci a přechodu z prezenční formy na on-line formu včetně výsledků a úspěšnosti u profesních zkoušek se dočtete v aktualitě na našich stránkách.

On-line forma přípravy na profesní zkoušku

Na základě těchto našich zkušeností, i zpětné vazby od ředitelů hospodářských komor, jsme připravili plně živou on-line formu výuky. Vyjádření ředitelů komor jednoznačně potvrdilo vhodnost této formy výuky, především pro časově vytížené manažery, kteří si pochvalovali možnost účastnit se výuky z domu či práce. K technickému zajištění výuky není na straně studenta vyžadováno nic mimořádného. Stačí dobré připojení internetu, fungující kamera a mikrofon.

V žádném případě se nejedná o nějaký záznam (jak nabízejí některé vzdělávací organizace ). Jedná se o nabídku tzv. živé „synchronní“ on-line výuky. Před zahájením výuky si s lektorem projdete a seznámíte se s prostředím naší virtuální učebny a následně další den se již plnohodnotně účastníte výuky.

Speciální nabídka pro vytížené manažery

Aktuálně jsme vypsali Přípravný kurz ke zkoušce Manažer projektu dle NSK (kod 63-007-R) – on-line v termínu od 1.9.2020. Výuka bude probíhat ve čtyřech 90ti minutových blocích denně, tj. celkem 6 výukových dnů. Výuka probíhá on-line, ale profesní zkouška musí proběhnout prezenčně. Ta je naplánována v Olomouci na 20.10.2020. Informace o konání zkoušky najdete na našich webových stránkách.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Firemní školení, Rekvalifikace
Management, Manažer projektu, Profesní zkouška, Projektové řízení, projektový manažer

Archivy

Prezenční výuka po „uvolnění“ u nás
Google Suite vs MS Office 365

Další podobné články