Prezenční výuka po „uvolnění“ u nás

Prezenční výuka po „uvolnění“ u nás

Po téměř 60ti dnech, co nám z moci úřední bylo zakázáno realizovat prezenční výuku, je tu okamžik – 11.5.2020, kdy se konečně mohou studenti prezenčních kurzů vrátit k nám do lavic. Toto vše vyplývá z uveřejněných informací v článku z MŠMT ČR, tak i dalších, např. MPSV ČR.

Co je pro nás důležité je, že se toto uvolnění týká jak prezenční výuky, tak i realizace profesních zkoušek dle NSK.

Jelikož my převážně realizujeme akreditované/rekvalifikační kurzy většinou zakončené právě profesní zkouškou dle NSK. A to ve všech formách prezenční, kombinovaná (kombinace prezenční a e-learning) i plně on-line („synchronní on-line vzdělávání„). Bližší informace o jednotlivých kurzech, školeních a zkouškách najdete například:

Jak jsme připraveni na zahájení prezenční výuky od 11.5. 2020?

Samozřejmě budeme naplňovat a dodržovat nařízení a případně i další doporučení tak, abychom maximálně dbali na ochranu zdraví všech zúčastněných a hlavně našich klientů (účastníků školení).

Konkrétně u nás

Při konání všech prezenčních vzdělávacích akcí budeme dodržovat povinná opatření:

Prezenční výuka po "uvolnění" u nás - obličejový štít
Obličejové štíty
  • nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst)
  • vybavíme každého studenta obličejovým štítem,
  • dodržíme vzájemné rozestupy 2 metry,
  • pro účastníky i lektory je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.

Dále zajistíme zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů, včetně jejich dezinfekce, a používání osobních ochranných pomůcek, pokud to stav epidemiologické situace bude nadále vyžaduje.

Při organizaci vzdělávacích akcí budou minimalizována všechna rizika umožňující šíření epidemie. Tedy pokud to bude možné, je vhodné organizovat individuální výuku a zkoušení nebo pracovat v menších skupinách.

Dále pak harmonogram zkoušek je budeme plánovat tak, aby docházelo k minimálnímu vzájemnému kontaktu jejich účastníků.

V učebně pro 40 studentů máme nyní připraveno cca 15 míst s dostatečným sociálním odstupem. I lektoři se již nedočkavě po 60 dnech nuceného přerušení prezenční výuky těší na své klienty, zákazníky a studenty.

Nabídka pronájmu učeben

Prezenční výuka po "uvolnění" u nás od 11.5. 2020 - ukázka učebny
Rozestupy v učebně v Olomouci

V sídle firmy v Olomouci máme takto připravené celkem 4 učebny.

Pro menší skupiny do 8 účastníků máme k dispozici dalších 5 učeben. Rádi je nabídneme k pronájmu i dalším vzdělavatelům z celé ČR. Obličejové štíty a dezinfekci můžeme po případné dohodě zajistit také pro pronajímatele.

Vzdělávání v době od 11.5. 2020

Jelikož jsme v době zákazu prezenčního vzdělávání, jako většina vzdělavatelů, museli zprovoznit a aktualizovat naše dřívější formy elektronického vzdělávání (e-learningu, webináře či on-line výuku), tak se našim zákazníkům tato forma zalíbila a předpokládáme, že tato on-line forma bude i nadále pro naše zákazníky zajímavá, a že v určitém rozsahu již zůstane pevnou součástí naší nabídky. V této oblasti jsme za posledních pár týdnů získali velké praktické zkušenosti při realizaci více jak 100 „osoboškolení“ za měsíc dokonce jsme učili až v 5 virtuálních učebnách současně. Našich školení se tak v „on-linu“ zúčastnili účastníci z celé ČR.

DVPP, Firemní školení, Rekvalifikace
Akreditované školení, DVPP, kurzy IT, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Prezenční výuka, Rekvalifikace, Rekvalifikační kurzy

Archivy

DVPP on-line kurzy – jediná možnost výuky dnes
Jak získat „certifikát profesionála“ v oblasti projektového řízení

Další podobné články