Naše on-line výuka v číslech

Naše on-line výuka v číslech

V dnešním článku se podíváme, resp. ohlédneme, za dosavadní on-line výukou v rámci naší společnosti v číslech. V obecnější rovině jsme o naší on-line výuce psali již v našich dřívějších článcích – např. na webu Šablony-DVPP – Učitelé a on-line výuka nebo v článku Naše on-line výuka rekvalifikačních kurzů. Dnes se podíváme na naši on-line výuku z pohledu čísel – dat.

Nejprve je potřeba si ujasnit, o čem přesně budeme psát. Protože aktuálně rozlišujeme „první“ a „druhou“ vlnu. Kdy první vlna on-line vzdělávání byla od března do června 2020 a následně druhá vlna probíhá od října 2020 až do dneška. A tyto vlny se z našeho pohledu dosti lišily. První vlna byla o rychlé reakci a alespoň o nějakém řešení, takže se nedělaly záznamy z on-line výuky a používali jsme jednodušší nástroj pro on-line výuku – Jitsi meet. Naopak druhá vlna už se nesla ve znamení profesionality a připravenosti. Kdy se jsme kromě ukládání video záznamů přešli k lepšímu nástroji (dle našeho názoru) a to Zoom. Platforma Zoom nám umožňuje lépe pracovat s účastníky v on-line prostoru a také nabízí lepší komfort v podobě nahrávání on-line výuky nebo další funkcí jako je whiteboard, breakout rooms a podobně.

Z pohledu počtu účastníků

Takže se můžeme nyní podívat konečně i na počty účastníků, jak jsme uvedli již výše. Pokud se podíváme do naší interní databáze účastníků školení, tak za obě vlny „on-line výuky“ je unikátní počet účastníků 817, kdy započítáváme jak učitele v rámci DVPP akreditovaných kurzů, tak i účastníky rekvalifikačních kurzů, kteří ale z celku byli v menším zastoupení. Dále je dobré podotknout, že především většila učitelů nezůstala u absolvování jednoho kurzu. Tzn. že počet příhlášek na naše jednotlivé kurzy v on-line variantě byl podstatně větší. Běžně u nás učitelé absolvují 3-4 kurzy, ale máme i případy, kdy učitelé u nás absolvují i 7 školení. Což si vykládáme jako známku vysoké kvality našich vzdělávácích kurzů, protože se absolventi často vracejí a chtějí i další naše kurzy. Za což jsme samozřejmě velmi rádi.

Z pohledu měst, ze kterých byli naši „on-line“ účastníci

Další pohled, který můžeme dnes prezentovat, je na to, odkud se naši účastníci na on-line školení připojovali, resp. z jakých měst. I s těmito daty můžeme pracovat díky našemu novému informačnímu systému, který jsme zprovoznili na přelomu roku a to díky naši „druhé části – IT“ společnosti Visionslabs. V naší stastice jasně dominují dvě města a to Praha a Brno, ale celkový počet unikátních měst, ze kterých se naši učastníci připojovali je 229. A protože nám pouze toto konstatování nestačí, tak jsme se rozhodli vizualizovat tato data i pomocí nástroje Google Data Studio v podobě mapy.

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ - mapa měst účastníků on-line výuky
Mapa se zvýrazněnými městy, odkud se připojovali účastníci k naší on-line výuce

Z pohledu video záznamů

Pokud se podíváme na „druhou“ vlnu, kdy bylo ze strany MŠMT nařízeno pořizování video záznamů on-line výuky, tak aktuálně máme na našem úložišti 210 video záznamů. Videozáznamy výuky jsou k dispozici pod přístupem pouze oprávněným účastníků daného školení a to na našem e-learningovém portálu. Z pohledu hodin video záznamů se dostáváme na 685 hod (60 min). Kdybychom to přepočítali na výukové hodiny (45 min), tak se dostaneme na 914 výukových hodin. A takovýto počet hodin video záznamů on-line výuky se samozřejmě musí projevit i na stavu diskového prostoru na našem úložišti. Aktuální velikost dat video záznamů je 160 GB – což je objem dat, který jsme museli zpracovat a následně zpřístupnit účastníkům on-line školení.

DVPP, Firemní školení, Ostatní, Rekvalifikace
Data, DVPP on-line, on-line kurzy, on-line rekvalifikace, on-line výuka, on-line vzdělávání

Archivy

Seminář – Kryptoměny a využití blockchainu v podnikání
Kyberbezpečnost pro školáky

Další podobné články