Postřehy z profesních zkoušek kurzu Manažer projektu

Postřehy z profesních zkoušek kurzu Manažer projektu

V pátek 10. 11. 2017 jsme v Brně úspěšně zakončili profesní zkouškou 19 denní kurz s akreditací MŠMT ČR „Manažer projektu (kód: 63-007-R)“. Zkoušku úspěšně absolvovalo 12 z celkem 13 účastníků kurzu. Kurz byl realizován podle nové akreditace a inovovaných učebních osnov (samozřejmě vše v souladu ze standardem NSK), takže je na místě přidat nové postřehy. Řada posluchačů kurzu Manažer projektu  měla již před nástupem na kurz zkušenosti s realizací nejrůznějších typů a druhů projektů.

Úspěšné zakončení kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R)

Tato „poučená“ cílová skupina s praktickými zkušenostmi si uvědomuje, že pro efektivní a úspěšné řízení projektů jen samotné empirické zkušenosti nestačí. Také stále více zaměstnavatelů vedle aposteriorních zkušeností začínají oceňovat, či dokonce vyžadovat, i ucelené akreditované vzdělání v této oblasti.

Kurz dle Národní soustavy kvalifikací je takovýmto standardem potřebných znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení s jasně definovaným sylabem v rámci Hodnotícího standardu.profesní zkoušky pak účastníci prokázali znalosti i dovednosti, které získali v průběhu námi realizovaného kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Tento běh kurzu „Manažer projektu“ jsme nyní poprvé realizovali dle nově schválené a inovované akreditace MŠMT ČR

V rámci nové akreditaci jsme zapracovali naše více jak 13 leté zkušenosti a samozřejmě také novinky a metody z oblasti projektového řízení. Úplně první běh tohoto kurzu jsme realizovali v Jeseníku již v začátkem roku 2004 – jako přípravu pro úplně novou skupinu projektových manažerů s orientací na projekty EU. Za dobu 13 let jsme realizovali již desítky kurzů po celé České republice s několika stovkami úspěšných absolventů. V letošním roce to byly celkem 3 běhy kurzu zakončené profesní zkouškou dle standardů Národní soustavy kvalifikací s celkem 47 úspěšnými absolventy.

Na jaro 2018 jsme již nyní vypsali další termín kurzu a to od 13.2.2018 do 15.3.2018 – podrobný  rozpis kurzu zde.

20.05. - 21.06. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč
07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

S jakými tématy se účastníci zkoušky vypořádali nejlépe?

Témata, která zkoušení zvládali s největší erudicí (podobně jako v předchozích kurzech):

  • WBS – (Work Breakdown Structure) – včetně praktického sestavení a vysvětlení jednotlivých závislostí,
  • LR – (Logframe) Logický rámec – včetně praktického sestavení a vysvětlení jednotlivých kauzálních závislostí,
  • Registr a Mapa rizik – vysvětlení jednotlivých závislostí a včetně praktického sestavení,
  • Kritická cesta – metoda, odstranění,…
  • Trojimperativ.

Která témata jsou pro účastníky zkoušky složitější?

  • Stanovení hranice projektu.
  • Přetíženost zdrojů projektu.

Pokud Vás kurz Manažer projektu zaujal, pak se podívejte na detail na kurzu nebo na specializovaný web manazer-projektu.cz, který se věnuje pouze tématu projektového řízení.

Rekvalifikace
Manažer projektu, NSK, Profesní zkouška

Archivy

Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu
POVEZ II – III. Výzva

Další podobné články