Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu

Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu

Audit Age managementu je povinnou přílohou žádosti o podporu v rámci Výzvy 79. Formát pro audit Age managementu není povinný, výsledný audit ale musí obsahovat zpracované informace minimálně ze zde uvedených okruhů otázek. Takže vám s radostí oznamujeme, že jsme se stali držitelé autorizace pro realizaci auditů Age managementu.
Tento článek navazuje na předcházející články, a to na na obecný článek k čemu je Age management dobrý a Jak si zafinancovat zavedení Age Managementu.

K čemu slouží AUDIT Age Managementu?

Na základě výsledků auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů.

Obsah auditů Age managementu se skládá ze 3 částí

 1. Audit dokumentů
  • Dokumenty společnosti, struktura zaměstnanců, statistiky, fluktuace, program, rétorika webu, inzeráty k náboru, tvrdá data
 2. Dotazníkové šetření – Dotazníky specifikované pro:
  • Vedení firmy a vyšší management, vedoucí pracovníci
  • Personalisté, HR
  • Nižší management, řádoví pracovníci a zaměstnanci
  • Každý ze 3 dotazníků obsahuje celkem 30 otázek, které zahrnují oblasti ze všech 6 pilířů, odpovědi se zaznamenávají na hodnotící škále 1-5
 3. Rozhovor se zaměstnanci
  • Strukturované rozhovory na předem připravené otázky se zástupci 3 vyznačených skupin v auditu. Počet rozhovorů záleží na velikosti společnosti. Výstupy a odpovědi jsou anonymizované

Výstupy auditu: najdete ZDE.

Jaké jsou přínosy pro zaměstnavatele?

 • Posílení konkurenceschopnosti (zaměření na budoucnost).
 • Snížení výdajů na zaměstnance (snížení fluktuace, nemocnosti, …).
 • Rozvoj kvalitní pracovní síly (nalákání a udržení zkušených zaměstnanců).
 • Posílení image společnosti jako společensky zodpovědného zaměstnavatele.
 • Zlepšení vztahů se zaměstnanci (rozvoj firemní kultury, stabilita lidí).
 • Nárůst obratu a zisku (zvýšení spokojenosti zaměstnanců, nárůst loajality, …).

Výsledkem je šance pro společnost ve využití potenciálu pracovníků všech věkových skupin. AGE MANAGEMENT současně znamená  zlepšení pracovních podmínek i kvality života pracovníků všech věkových skupin ve firmě, nejen tedy pouze starších zaměstnanců.

Naše nabídka realizace AUDITU ve firmách (akce 10% sleva).

Jsme připraveni realizovat pro Vás Audity jak na Moravě, tak i v Čechách. Pro prvních 10 zákazníků máme připravenu 10% slevu, která platí na závazné objednávky do 8.12.2017.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Ostatní
Age management, Audit, HR, Personalisté, Výzva 79

Archivy

Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena.
Postřehy z profesních zkoušek kurzu Manažer projektu

Další podobné články