AUDITŮ Age managementu

Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu

turned_in_not, , , ,
Audit Age managementu je povinnou přílohou žádosti o podporu v rámci Výzvy 79. Formát pro audit Age managementu není povinný, výsledný audit ale musí obsahovat zpracované informace minimálně ze zde uvedených okruhů otázek. Takže vám s radostí oznamujeme, že jsme se stali držitelé autorizace pro realizaci auditů Age managementu. Tento článek navazuje na předcházející články, a to na na obecný článek k čemu je Age management…
Klikněte zde
Menu