Vyzva-79 Age management - chytra zmena v rizeni prilezitost k rustu do firem byla vyhlasena

Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena.

Toto je první výzva, která reaguje na změny v souvislosti s nástupem či příchodem revoluce Průmysl 4.0. Samozřejmě, že si všichni všímáme souběžných změn ve stylu „4.0“ i v dalších oblastech jako jsou služby, doprava, atd… – to vše v kontextu k věkové diverzitě a mezigeneračnímu přístupu. Ve výzvě 79 bude vedle základního tématu zavádění Age Managementového prvku do řízení firmy, i celá oblast Digitální gramotnosti jako jednoho z nositelů změn všech „4.0“. Tento článek je již druhý článek na téma Age Managementu – pokud vás zajímají obecné informace tak se můžete podívat na předcházející článek.

Výzva 79 – O čem vlastně je?

Oficiální text Výzvy 79 naleznete zde. Ovšem abychom Vám ušetřili čas, shrneme základní informace tady. Specifické cíle Výzvy 79 jsou Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Povinnou přílohou žádosti ve Výzvě 79 o podporu je zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele – s tímto Vám můžeme pomoci. Bližší informace k auditu najdete níže v článku.

Naše společnost a věková diverzita

Naše firma má více jak 25leté zkušenosti právě ve vzdělávání převážně v oblasti IT, ECDL, …., kde se věkové rozdíly mezi jednotlivými účastníky kurzů vždy významně projevovaly.

Touto problematikou se zabýváme již několik let jako členové Pracovních skupin AIVD ČR, Asociace Age Managementu z.s. Jedním z programů, který se zabývá mezigenerační spoluprací ve firmách, je licenční program Profesní Seniorita®, který je primárně zaměřen na podporu řízení kariéry s ohledem na věk (od absolventů až po zaměstnance starší 50 let), zvládání pracovních povinností, zvládání změn v pracovní i osobním životě, motivaci a celkovou duševní pohodu pracovníků. Naše firma má autorizovány dva lektory pro realizaci tohoto speciálního licencovaného programu. Bližší informace o programu najdete ZDE.

Máme také zkušenosti s realizací a zaváděním výsledků podobných Auditů do praxe řízení firem, které jsme získali při realizaci projektu Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi. V tomto projektu jsme úspěšně zavedli u 13 firem v Olomouckém kraji závěry a doporučení genderových Auditů. V letošním roce prošli 4 naši zaměstnanci certifikačním školením a získali tak autorizaci k realizaci Auditů Age Managementu, které Vám nyní můžeme nabídnout. V souladu s podmínkami Výzvy 79 náklady na provedení tohoto Auditu jsou pro úspěšné žadatele uznatelným nákladem schváleného projektu.

Závazná osnova AUDITU (viz. příloha č.1. Výzvy 79)

 • Informace o žadateli,
 • Informace o zpracovávaných datech
 • Složení pracoviště z hlediska Age Managementu
 • Současná firemní kultura společnosti
 • Připravenost žadatele z hlediska Age Managementu a související systémové práce s lidskými zdroji
 • Shrnutí: Hlavní problémy a potřeby a oblasti Age Managementu a související systémové práce s lidskými zdroji

Dále v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 79 Vám můžeme nabídnout

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti Age Managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti Age Managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění Age Managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na Age Management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s Age Managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti Age Managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti Age Managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
 • osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů;
 • Vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti digitální gramotnosti zaměstnanců s ohledem na age management;
 • Programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi;
 • Aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability;
 • Zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Pokud se chcete přesvědčit proč můžeme o auditu mluvit? Tak se podívejte na další článek – Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu.

Pokud máte zájem o další informace k Výzvě 79, tak nám napište na email info@poc-sluzba.cz nebo pomocí formuláře níže.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba
Ostatní
Age management, Audit, Digitální gramotnost, ECDL, Průmysl 4.0, Výzva 79

Archivy

Nabízíme koncept pracovní schopnosti a opatření Age management
Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu

Další podobné články