Nabízíme-koncept-pracovní-schopnosti-a-opatření-Age-management

Nabízíme koncept pracovní schopnosti a opatření Age management

Poslední dobou hýbe firemním světem otázka, jak ve firmě efektivně spolupracovat napříč generacemi. Tímto tématem se v poslední době intenzivně zabýváme a jsme rádi, že jsme regionálním zástupcem AGE MANAGEMENTu z.s. za podpory AIVD ČR, z. s. pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých pro Olomoucký , Zlínský a Moravskoslezský kraj (autorizovaný partner). Tento článek je první ze série článků na téma Age Management. Pokud jste v této problematice zběhlí tak můžete pokračovat na následující článek.

Co je to Age management?

 • AGE MANAGEMENT je nástroj, který umožňuje podpořit a řídit věkovou rozmanitost na pracovišti.
 • Představuje řízení pracovní schopnosti zaměstnanců a úspěchu firmy. Jde o každodenní řízení organizace práce s ohledem na průběhu života a bere v úvahu potřeby pracovníků měnící se s věkem – od absolventů, přes střední generaci až po nejstarší pracovníky ve firmě (3 z celkem 5 generací, která je v pracovním procesu).
 • Opatření na podporu zvládání pracovní schopnosti zaměstnanců se stává důležitou součástí práce manažerů na všech úrovních vzhledem k prodlužující se délce pracovního života.

Jakými tématy se Age management zabývá, na jaké otázky dává odpověď

 • Umíte řídit personální procesy s ohledem na věk zaměstnanců?
 • Znáte specifika různých generací na pracovišti?
 • Chcete eliminovat fluktuaci svých zaměstnanců a předčasné odchody do důchodu?
 • Umíte pracovat se změnami ve struktuře znalostí, schopností a zkušeností svých zaměstnanců?
 • Chcete podpořit duševní pohodu zaměstnanců a tím zvýšit jejich výkonnost bez ohledu na jejich věk?
 • Chcete si udržet produktivitu a zisk?
 • Umíte rychle reagovat na měnící se trh práce a rozvoj technologií?

Přínosy AGE MANAGEMENTU pro zaměstnavatele

 • Posílení konkurenceschopnosti (zaměření na budoucnost)
 • Snížení výdajů na zaměstnance (snížení fluktuace, nemocnosti, …)
 • Rozvoj kvalitní pracovní síly (nalákání a udržení zkušených zaměstnanců)
 • Posílení image společnosti jako společensky zodpovědného zaměstnavatele
 • Zlepšení vztahů se zaměstnanci (rozvoj firemní kultury, stabilita lidí)
 • Nárůst obratu a zisku (zvýšení spokojenosti zaměstnanců, nárůst loajality, …)
 • Jak Vám můžeme v této oblasti pomoci?

Výsledkem je šance pro společnost ve využití potenciálu pracovníků všech věkových skupin. Zároveň znamená AGE MANAGEMENT zlepšení pracovních podmínek i kvality života (nejen) starších pracovníků.

Poradenství a konzultace při zavádění AGE MANAGEMENTU do firemní praxe

 • AGE MANAGEMENT audit – Jak je na tom vaše firma?
 • Nastavení systému zavádění AGE MANAGEMENTU – vize, koncept, komunikační strategie
 • AGE MANAGEMENT jako součást aktivit CSR (Corporate Social Responsibility) v oblasti sociální odpovědnosti zaměstnavatele

Koncept pracovní schopnosti

 • Možnosti podpory jednotlivých faktorů pracovní schopnosti
  • zdraví a funkční kapacita
  • kompetence, hodnoty, postoje a motivace
  • prostor pracoviště
 • Běh života na pracovišti a manažerská opatření
 • Generace na pracovišti, jejich silné a slabé stránky
 • Způsob komunikace

Nabízíme vzdělávací aktivity s různým zaměřením

 • Age management ve firemní praxi
  • Workshop určený manažerům organizací a firem v rozsahu 4 hodiny
 • Personální nástroje Age managementu
  • Workshop pro personalisty a pracovníky HR oddělení v rozsahu 6 hodin
 • Plán přípravy na odchod do penze
  • Workshop pro zaměstnance starší 50 let v rozsahu 6 hodin

Můžete získat osvědčení pro zaměstnavatele „Age management friendly“ díky komplexní podpoře Age managementu a realizace.

Pokračování informací ohledně Age Managmenetu, resp. jeho zafinancování je článek Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena.

Ostatní
Age management, AIVD, CSR

Archivy

Naše vystoupení v Olomouci na téma Digitální gramotnost
Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena.

Další podobné články