Naše-vystoupení-v-Olomouci-na-téma-Digitální-gramotnost

Naše vystoupení v Olomouci na téma Digitální gramotnost

Dne 21. září 2017 v Olomouci proběhl 23. ročník Týdnů vzdělávání dospělých (TVD), kde měl příspěvek i náš majitel a jednatel v jedné osobě Ing. Leopold Podmolík. Letošní téma TVD bylo zaměřeno na digitální gramotnost, kde se tomuto tématu se věnuje naše firma již mnoho let.

Diskuse se účastnili zástupci Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Fondu dalšího vzdělávání a Místních akčních plánu Olomouckého kraje. Cílem TVD je motivovat potenciální účastníky celoživotního vzdělávání, vzdělavatele a zaměstnance k účasti na dalším vzdělávání a aktuálně především v oblasti Digitální gramotnosti, která se bude více a více promítat do dalších kompetencí (Digitalizace kompetencí).

Náš zástupce se ve svém vystoupení zaměřil na příklady z mnohaleté praxe naší firmy v oblasti vzdělávání IT, tj. postupně dle vývoje znalostních a dovednostních potřeb klientů naší firmy. Jednotlivé historické etapy můžeme charakterizovat standardizovanými postupnými názvy akreditovaných rekvalifikačních kurzů dle požadavků akreditační komise MŠMT ČR –   „Obsluhy PC“ dále pak „Počítačové gramotnosti“ až do současného chápání „Digitální gramotnosti“. V současné době máme akreditovány (DVPP MŠMT ČR) dva typy kurzů Digitální gramotnost pro ZŠ a Digitální gramotnost pro SŠ.

Následně Ing. Leopold Podmolík zdůraznil potřebu, důležitost a smysl tématu standardizace výuky digitální gramotnosti a s tím spojené využití konceptu ECDL v souladu s preferovaným evropským konceptem DIGCOMP 2.0.

Vzdělávací program E-Citizen

Dalším přínosným tématem k digitální gramotnosti dospělých byla i informace o vzdělávacím a poradenském programu e-Citizen, který je zaměřen na digitální začleňování a snižování digitální propasti v ČR. Dále účastníky kulatého stolu ve své prezentaci seznámil s aktuálním stavem programu e-Citizen  a jeho lokalizaci a pilotním ověřování na cca až 90 účastnících projektů realizovaných v současné době naší firmou.

Seznam projektů

Tisková zpráva ke Kulatému stolu k Digitální gramotnosti ke stažení ZDE.

Ostatní
Digitální gramotnost, ECDL, Olomouc

Archivy

Máme nový web CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
Nabízíme koncept pracovní schopnosti a opatření Age management

Další podobné články