Chůva od studia ke zkoušce NSK - rekvalifikace

Chůva – od studia ke zkoušce 

Postup, jak získáte kvalifikaci chůva v dětské skupině, jsme Vám popsali v předchozím článku. Nyní Vám dáme návod, jak se můžete připravit a vysvětlíme Vám, jak zkouška probíhá. Jelikož první uchazeči již kurz i zkoušku u nás absolvovali, můžeme přidat i několik praktických informací.

Chůva v dětské skupině – co musím umět a jak se zkouší

Obsah a podmínky zkoušky i způsob zkoušení rámcově stanoví Hodnotící standard této kvalifikace. Zde se seznámíte s oblastmi (odbornými způsobilostmi), které zkouška ověřuje i kritérii hodnocení. Zkouška ověřuje vědomosti např. z oblasti pedagogiky, zdravovědy nebo legislativy. Zvláště na zdravotnická část je velmi důležitá. Nový zákon o dětských skupinách dává provozovatelům povinnost, aby byl v dětské skupině přítomný zdravotnický pracovník nebo právě osoba s odbornou kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině.

Chci studovat individuálně

Pokud se rozhodnete pro samostudium, nabízíme Vám náš e-learning. Elearningový kurz je rozdělen na jednotlivé lekce, které odpovídají odborným způsobilostem Hodnotícího standardu. Každá lekce je ukončena konkrétními informacemi ke zkoušce. K ústním otázkám a praktické části jsou zde k dispozici vzorové modelové situace. Pro kritéria, která jsou ukončena písemně, je na konci dané lekce připraven test. Výhoda elearningu  je, že můžete studovat kdykoliv a svým tempem. Ke studiu Vám stačí pouze internetové připojení a notebook, chytrý telefon nebo tablet. Také se můžete podívat na ukázkovou lekci.

Raději vše slyším a zkusím

Jestliže se rozhodnete pro kurz, budete v přímém kontaktu s lektorem. Vyučující s Vám projde postupně všechny odborné způsobilosti. Naučí Vás prakticky připravit hry pro konkrétní věkovou skupinu, vysvětlí Vám zákonitosti vývoje dítěte, naučí Vás základy komunikace s rodiči. Kromě toho získáte informace z oblasti související legislativy. Ve zdravotní části si prakticky nacvičíte, jak poskytnout první pomoc. Přístup do elearningu máte v tomto případě samozřejmě také.

Jak to vypadá u zkoušky chůva pro děti v dětské skupině

Vlastní zkouška znamená finále Vašeho snažení. Před zkouškou si dle pokynů zkoušejících připravíte herní program. V prvním kroku vlastní zkoušky si vylosujete otázky. Dále postupně zpracujete písemnou část (obdobně, jako to budete znát z elearningu), připravíte si otázky k ústní a praktické části a vše pak předvedete a zodpovíte.  Kromě toho také představíte Vámi připravené hry, při kterých využijete přinesené pomůcky. V rámci zdravotní části na modelu ukážete, jak poskytnete první pomoc. Následně zodpovíte otázky týkající se dětských onemocnění a úrazů.

Pokud vše splníte, obdržíte od nás Osvědčení o získání profesní kvalifikace. A nyní můžete začít v dětské skupině pracovat. Tak nevázejte a přihlaste se.

Termíny zkoušky – Chůva pro děti v dětské skupině – rozdílová profesní zkouška

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny zkoušky – Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
DVPP, Rekvalifikace
Chůva, Chůva pro děti v dětské skupině, DVPP, Olomouc, Rekvalifikace

Archivy

Chůva pro děti v dětské skupině
Proč je důležité vzdělávat i nižší management

Další podobné články