Proč je důležité vzdělávat i nižší management

Proč je důležité vzdělávat i nižší management

V posledních dvou letech spolupracujeme s OHK Přerov a OHK Šumperk na projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem. Cílem je proškolit zaměstnance ve firmách na všech úrovních hiearchie firmy. V našem případě se zaměřujeme na IT dovednosti a pak na tzv. měkké dovednosti (soft skills). Ať chceme nebo nechceme, vzdělávat se musíme celý život. A to nejen v odbornosti, ale také právě i v oblasti soft skills. Proč? Protože ve firmách pracují vedle sebe 3-4 generace pracovníků. Každá generace má svůj komunikační styl, své priority, svůj vlastní způsob chování, … a ne vždy si navzájem rozumí. Tomuto tématu se věnuje tzv. age management, který do našich kurzů z oblasti soft skills dovedností také vždy zařazujeme.

Jak školení probíhá?

V rámci školení je vždy obsah a zaměření přizpůsobeno konkrétní cílové skupině – účastníkům. V případě, že je skupina „poskládaná“ z účastníků různých firem, využíváme možnost předávání zkušeností mezi účastníky – přece jen, každá firma je jiná a má jiná pravidla. Osobní dobré zkušenosti pak mohou pomoci i jiným účastníků, z jiné firmy. Pokud jsou účastníci z jedné firmy, pak se můžeme zaměřit na konkrétní problémy účastníků a vyzkoušet si i případné řešení situací, které je trápí.

Výuka je vždy vedena co nejvíce interaktivně, tj. s co největším zapojením účastníků. Protože i při vzdělávání pracovníků platí, že „slyším a zapomenu„, ale „vyzkouším si a osvojím si„. V rámci školení používáme i moderní nástroje, např. ankety v prostředí mentimeter.com, testování v prostředí slido.com, atd. V případě zájmu ze strany účastníků využíváme i metodu „hraní rolí“ s natočením videa a komentářem k dané situaci. Součástí výuky je také celá řada testů, kvízů, cvičení atd. tak, aby byla zajištěna pozornost účastníků.

Jakým tématům se věnujeme?

Základem jsou vždy komunikační dovednosti – protože bez vzájemné komunikace, naslouchání a zpětné vazby vám i vysoká úroveň odborných znalostí a dovedností bude k ničemu. Účastníci si ujasní, jak v komunikaci pracovat s předsudky, biasy, rozdílným komunikačním stylem. Naučí se používat „JÁ výrok“ v praxi. Jak určit svůj komunikační typ a jak efektivně komunikovat s rozdílnými komunikačními typy. Naučí se využívat aktivní naslouchání a s tím související produktivní dotazování.

Důležitou součástí našeho jednání a komunikace je efektivní využívání Asertivity – účastníci školení se naučí a také vyzkouší asertivní práva i techniky v praxi. S Asertivitou úzce souvisí také Emoční inteligence, kteá je pro efektivní komunikaci jak ve firmě, tak i v soukromí, velmi důležitá.

Konflikty – jak jim předcházet, jak je řešit a také jak je využít – i to je jedno z témat, kterému se věnujeme. Účastníci mají možnost vyzkoušet si techniky řešení konfliktů v praxi – Batna, Watna, Zopa. Mohou si vyzkoušet různé vyjednávací strategie.

Nedílnou součástí naší práce i soukromého života je stres. Proto se zaměřujeme i na identifikaci stresu, zvládnutí stresu i jeho předcházení. Účastníci si mohou vyzkoušet různé metody a techniky, které mohou stres eliminovat nebo stresovým situacím předcházet.

Další oblasti, kterým se v rámci firemního vzdělávání věnujeme, je Plánování a organizace času, Vedení a koučink, Budování a řízení týmu,

Akademie pro mistry

Speciálně pro potřeby vzdělávání nejnižšího managementu jsme ve spolupráci s OHK Přerov zpracovali čtyřdenní Akademii pro mistry. Mezi jednotlivými semináři je vždy 3-4 týdenní rozestup tak, aby si mohli účastníci nově získané znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi. Již proběhlý první ročník nám dal za pravdu, že je tento způsob vzdělávání mistrů efektivní a účinný. Na konci každého školení dostanou účastníci úkoly k danému tématu s tím, že je mají do dalšího termínu školení zkusit vyřešit nebo aplikovat ve své práci.

Jaká jsou témata Akademie pro mistry

  1. den: Jaký vliv má vícegenerační spolupráce, mistr jako manažer, za co mistr odpovídá, co všechno může mistr chtít po svých podřízených, manažerské archetyp v praxi, dvojí role mistra a jaká je pozice mistra ve firmě
  2. den: Jak používat techniku 3×3 místo kritiky, porady a jak na ně, osobní produktivita mistra, hodnocení a motivace, plánování, delegování
  3. den: Smyls komunikace komunikační proces, komunikační bariéry, rozdílný komunikační styl, komunikační dovednosti mistra, nepříjemné rozhovory, řešení konkrétních siruací, konflikty – jak jim předcházet, jak je řešit a jak je využít
  4. den: Plánování a organizace času, zloději časi, osobnostní výkonová křivka, základní principy plánování, Eisenhowerův princip, Paretovo pravidlo 80/20 v praxi, technika POMODORO, změna návyků, multitasking, rušící kolegové a neohlášené návštěvy

Máte zájem o proškolení Vašeho managementu?

Pak nás stačí kontaktovat prostřednictvím mailu info@poc-sluzba.cz a domluvit si konrétní požadavky – obsah, formu, místo.

Pokud jste členskou firmou OHK Přerov nebo OHK Šumperk, pak se obraťte na svoji komoru a domluvte si podmínky, za kterých Vám bude školení uhrazeno z projektu, který komory realizují.

Firemní školení, Projekty
Age management, Akademie pro mistry, Asertivita, IT dovednosti, Komunikační dovednosti, Management, Mentimeter, OHK Přerov, OHK Šumperk, Slido

Archivy

Chůva – od studia ke zkoušce 
Tvorba webových stránek

Další podobné články