Chůva - pečující osoba, personální podpora

Chůva – pečující osoba, personální podpora

Chůva – kvalifikace Chůva, pečující osoba nebo personální podpora – pojmy, které spojuje společná činnost, a tou je péče o dítě v předškolním zařízení. Ať již hovoříme o pečující osobě ve smyslu působení v dětské skupině dle „Zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ nebo o personální podpoře coby pomoci učitelům mateřských škol ve smyslu požadavku „šablon“, v obou případech tuto činnost vykonává člověk se stejnou kvalifikací: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pokud patříte do některé z uvedených kategorií a potřebujete získat způsobilost činnost chůvy vykonávat nebo třeba jen chcete sami v oblasti péče o dítě působit coby OSVČ, zřejmě již víte, že jde o kvalifikaci danou Národní soustavou kvalifikací, a že k jejímu získání je nutno složit zkoušku před autorizovanou osobou. V této souvislosti Vás zřejmě napadne řada otázek. Co musí člověk splňovat a umět, aby se mohl ke zkoušce přihlásit? Kde lze získat potřebné informace? Jaké jsou možnosti přípravy? To vše Vám zodpovíme.

Obsah zkoušky chůva

Obsah zkoušky je dán Hodnotícím standardem kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ stanoveným Národní soustavou kvalifikací. V Hodnotícím standardu je uvedeno, co všechno musí uchazeč o zkoušku umět a jakou formou a za jakých podmínek zkouška probíhá.

Požadavky na uchazeče

Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo splňuje základní podmínky stanovené „Zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“, což je:

 • věk minimálně 18 let
 • základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace
 • Současně musí být uchazeč bez logopedické vady.

Možnosti přípravy

Co se týká předchozího studia pro kvalifikaci „chůva“, toto není zkouškou požadováno, Ke zkoušce tak může jít každý, kdo splňuje výše uvedené podmínky a má potřebné znalosti a dovednosti stanovené Hodnotícím standardem, přičemž nezáleží, jak je získal. Pro většinu uchazečů o zkoušku je ovšem právě toto kámen úrazu. Kdo již nahlédl do Hodnotícího standardu, viděl, že zkouška je velmi obsáhlá a zahrnuje řadu rozličných oblastí – od první pomoci, před pedagogickou část až po legislativu. A zde Vám můžeme pomoci, protože to děláme a umíme.

E-learning

Jedná se o přípravu, kdy uchazeč studuje prostřednictvím počítače; všude tam, kde má přístup k internetu, tehdy, kdy chce a tak dlouho, jak potřebuje.  Má zde k dispozici jak studijní texty, tak modelové situace a cvičené písemné testy obdobné těm, které pak jsou u zkoušek. Přístup má po celou dobu, než vykoná zkoušku. Tento způsob studia je vhodný především pro uchazeče, kteří již mají v dané oblasti zkušenosti, popř. pracují a nemohou pravidelně navštěvovat výuku.
Cena 5.980,- včetně zkoušky.

Akreditovaný rekvalifikační kurz

Akreditovaný rekvalifikační kurz kombinovanou formou v rozsahu:

 • 64 hodin docházky do kurzu,
 • 40 hodin praxe ve zvoleném zařízení,
 • e-learning,
 • cena 9.980,- Kč  včetně zkoušky.

Přihlásit se můžete na některý z vypsaných termínů. Jedná se o nejčastěji žádaný hodinový rozsah kurzu. Pokud byste ovšem potřebovali kurz kratší či delší (viz níže), neváhejte nám napsat na e-mail rekvalifikace@poc-sluzba.cz a my Vám připravíme v rámci vypsaného termínu individuální studijní plán.

Akreditovaný rekvalifikační kurz kombinovanou formou v rozsahu:

 • 40 hodin docházky do kurzu,
 • 40 hodin praxe ve zvoleném zařízení,
 • e-learning,
 • cena 7.980,-Kč včetně zkoušky.

Akreditovaný rekvalifikační kurz čistě prezenční formou v rozsahu:

 • 120 hodin docházky do kurzu,
 • 40 hodin praxe ve zvoleném zařízení,
 • e-learning,
 • cena 13.890,- včetně zkoušky.

Další informace najdete na našich webových stránkách nebo na našem specializovaném webu Šablony-DVPP.

Neakreditovaný přípravný kurz

Pro skupiny můžeme připravit přípravný kurz v rozsahu dle konkrétního požadavku. Umíme se přizpůsobit místem i časem.

Termíny zkoušek

Pokud se chcete přihlásit pouze ke zkoušce, pak si můžete rovněž vybrat některý z vypsaných termínů . Pokud Vám žádný nevyhovuje, kontaktujte nás se svým požadavkem. Pro skupiny již od 4 účastníků připravíme a zrealizujeme zkoušky na míru přímo u Vás, a to kdekoliv v ČR.
Potřebujete další informace nebo se chcete rovnou přihlásit ke zkoušce? Neváhejte a napište nám na e-mail HFidranska@poc-sluzba.cz.

Rekvalifikace
Chůva, DVPP, e-learning, NSK, Profesní zkouška

Archivy

Celofiremní dovolená 7.7.2017 a 24.7. – 4.8.2017
Máme nový web CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

Další podobné články