Co nového ve firemním vzdělávání? - Konference Firemní vzdělávání 2019

Co nového ve firemním vzdělávání? – Konference Firemní vzdělávání 2019

Protože učíme rádi 🙂 a také rádi sledujeme nové trendy, nemohli jsme ve středu 17. dubna 2019 chybět na konferenci Firemní vzdělávání 2019, která proběhla v Brně v hotelu Avanti. Organizátorem bylo www.firemnivzdelavani.eu.

Co se nám líbilo bylo to, že byl program konference rozdělen na dopolední část, kdy proběhly krátké cca 20 minutové příspěvky vystupujících a odpolední část, která byla věnována praktickým workshopům, kde jsme si mohli z nabídky 5 akcí vybrat 2, jejichž téma nás nejvíce zaujalo.

Takže pojďme k nejzajímavějším příspěvkům.

Agilita – cesta k úspěchu nebo na psychiatrii

Agilita - cesta k úspěchu nebo na psychiatrii - firemní vzdělávání
Agilita – cesta k úspěchu nebo na psychiatrii

První příspěvek byl věnován Agilitě – v současné době velmi skloňovanému a zmiňovanému tématu 🙂 Tématu se věnoval MUDr. Martin Kalenda, MBA (s jeho bratrem spolupracujeme v rámci studia MBA). Pro úspěšnou firmu by mělo platit, že by lidé měli mít rádi práci, kterou dělají, měla by jim dávat smysl a měli by mít rádi i firmu.

Klíčem k úspěchu, tj. využití agility, je pak potřeba si uvědomit, že svět se neustále mění. Klíčem úspěchu pak není dodávat znalosti, ale dovednosti. Být excelentní v tom, co děláme. Současně je pak důležitá spolupráce, komunikace a vzájemná důvěra. Velmi hezkým a názorným příkladem bylo krátké video – ukázka spolupráce záchranářů – pilota vrtulníku, záchranáře spuštěného na laně a dalšího záchranáře pomáhajícího připoutat zraněného na lano. Bez komunikace, spolupráce a vzájemné důvěry všech zúčastněných by akce nemohla proběhnout úspěšně.

Jak na digitální transformaci

Jak na digitální transformaci - firemní vzdělávání
Jak na digitální transformaci

Další téma, které nás zaujalo, se týkalo digitální transformace firem. Cílem ve firmách by mělo být zjednodušení a zefektivnění zejména rutinních činností. K tomu nám mohou pomoci nové nástroje a s tím související digitální kompetence. Pro zaškolení a výuku zaměstnanců pak můžeme využívat e-learning, videokurzy a pod. Ilustrační obrázek ukazuje, jak nám nové technologie mohou pomoci ušetřit čas, který jinak trávíme zbytečnými, opakujícími se činnostmi.

Slovnaft – cesta k učící se organizaci

Dalším vystupujícím byla paní Janka Holúbeková ze Slovnaftu, která předala jejich zkušenosti se vzděláváním nejnižšího stupně managementu – mistrů a jejich zástupů. Jedním z problémů, na které naráželi, bylo to, že všichni od sebe navzájem něco očekávali, ale realita se s očekáváním rozcházela. Ostatně, to je problém skoro ve všech firmách 🙂

Dobrou zkušenost mají s interními lektory, kteří mluví „řečí svého kmene“. Velmi se nám líbil také jejich „age management“ v praxi. Osvědčilo se jim do vzdělávání zapojit důchodce, kteří tak mohou předávat své zkušenosti novým zaměstnancům. Současně tak pak řeší i problematiku generační výměny. Pro zástupce mistrů mají připravenou „mini akademii“, takže se i zástupci mohou naučit to, co je pak jako budoucí mistry bude čekat.

Využití virtuální a rozšířené reality ve firemním vzdělávání

Úplně nejvíc nás bavil praktický workshop zaměřený na virtuální a rozšířenou realitu ve firemním vzdělávání vedený paní Janou Trdou z firmy VirtualReal. Osobně si myslíme, že toto je trend a budoucnost nejen pro vzdělávání, ale i pro personální práci. Virtuální i rozšířená realita může být zastoupena např. u normativních, povinných školení typu BOZP, PO, první pomoc, školení řidičů referentských vozidel apod.

Praktické ukázky využití virtuální reality pak byly směřovány na zjištění např. manuální zručnosti pracovníků. Připravené programy se pak dají využít také pro zacvičení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu, přeškolení atd. Důležitý zde je i fakt, že se zaměstnanci učí „zážitkem„, takže výuka je efektivnější – pro obě strany (zaměstnance i zaměstnavatele).

Ukázka virtuální reality v praxi

Co na závěr?

Celkově se nám koncepce i program konference líbil, obsahově byl vyvážený. Možná by bylo vhodné rozšířit odpolední praktickou část workshopů, která, alespoň, pro nás, byla velmi inspirativní.

Pokud vás vzdělávání vašich zaměstnanců zaujalo, kontaktujte nás a my vám připravíme vzdělávání dle vašich potřeb – info@poc-sluzba.cz nebo se podívejte do naší sekce firemní vzdělávání.

Firemní školení
Age management, agilita, Digitální kompetence, firemní školení, rozšířená realita

Archivy

Konference Power BI day
Rozdělení ECDL zkoušek + Digitální marketing M17

Další podobné články