Rozdělení ECDL zkoušek + Digitální marketing M17

Rozdělení ECDL zkoušek + Digitální marketing M17

O novinkách z oblasti mezinárodních počítačových zkoušek konceptu ECDL Vás na našem webu informujeme pravidelně. Vzhledem k tomu, že se při podávání přihlášek uchazečů o ECDL testování objevují stále stejné chyby, zaměříme se v dnešním článku na nové rozdělení ECDL zkoušek programu ECDL CORE, zavedené v roce 2018.

Certifikát ECDL CORE

Udělení certifikátu ECDL CORE je možné na základě splnění zkoušek ze 7 modulů. Zatímco v minulých letech byly pevně dané 4 moduly, které uchazeč o certifikát musel úspěšně absolvovat, dnes má při vlastním výběru modulů mnohem větší volnost. Musí jen dodržet pravidlo (4+3).

V čem spočívá zmíněné pravidlo? Všechny moduly programu ECDL CORE jsou nově rozděleny do dvou skupin. Ze světle modrých je nutné si vybrat 4 moduly a z tmavě modrých 3 moduly.

Tabulka modulů ECDL CORE
Přehled současných modulů programu ECDL CORE

A ještě nesmíme opomenout jednu podmínku. Doba od složení první a sedmé zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Po splnění těchto podmínek získává uchazeč certifikát s časově neomezenou platností.

Modul Digitální Marketing (M17)

Za zmínku z výše uvedeného přehledu modulů jistě stojí nový modul M17 – Digital Marketing, který je dostupný od října 2018. Na lokalizaci jeho sylabu se naše firma aktivně podílela. Sylabus definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k běžným činnostem v oblasti digitálního marketingu, které jsou nutné k úspěšnému složení ECDL zkoušky z tohoto modulu.

Zájemcům o tuto ECDL zkoušku můžeme nabídnout i přípravný kurz, který je postaven právě na sylabu modulu M17. Mezi termíny našich kurzů ho objevíte pod názvem Digitální marketing dle ECDL nebo produktových stránkách digitalni-marketer.cz. Jedná se o 5denní kurz (40 hodin), kde se seznámíte se všemi podstatnými informacemi z oblasti digitálního marketingu.

Úspěšný absolvent bude chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, umět efektivně využívat sociální média pro propagaci a získávání obchodních kontaktů, umět využívat analytické nástroje pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání certifikátu  typu ECDL CORE je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Termíny školení Digitální marketing dle ECDL

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Firemní školení, Rekvalifikace
Digitální marketing, ECDL, ECDL Core, M17

Archivy

Co nového ve firemním vzdělávání? – Konference Firemní vzdělávání 2019
Profesor Milan Zelený bude přednášet na Akademii DM

Další podobné články