DVPP - základy informatického myšlení a programování

DVPP: Informatické myšlení

Informatické myšlení patří ke klíčovým kompetencím, které mají učitelé povinnost rozvíjet už od nižších stupňů škol. Výuka začíná především na příkladech, vzorech a hrách, které jsou pro kognitivní schopnosti žáků snáze uchopitelné.

Později by ale měli být schopni vytvářet abstraktní konstrukce, ze kterých vycházejí všechny programovací jazyky a techniky. Pojďme si říci co je i obsahem našeho školení ICT: Základy informatického myšlení a programování.

Co je charakteristické pro informatické myšlení?

Přiřazování hodnot a datové typy

Ukládání různých typů hodnot do proměnných nebo konstant je prvním krokem k abstraktnímu myšlení. Práce s obsahem proměnných pomocí různých typů operací (například matematických) patří k základům. Na rozdíl od matematiky, kde především používáte matematické a logické operace, při programování můžete pracovat s texty i celými objekty.

Rozhodování

Občas si musíte vybrat jednu z více cest. Abyste zvolili dobře, posuzujete různé možnosti. V abstraktních systémech to můžeme nazvat logickými podmínkami. Logické uvažování je součástí informatického myšlení. Podmínky a jejich vyhodnocování je součástí každého algoritmu.

Opakování posloupnosti kroků

Pokud problém rozložíte na elementární kroky, je často potřeba tyto kroky projít několikrát, než dojdete k cíli. Bez cyklů a opakování jsou některé problémy těžko řešitelné.

Vstupy a výstupy

Pokud řešíte problém s použitím výpočetního zařízení, je potřeba informace do zařízení vložit a také získat výsledky. To vám umožňují vstupní a výstupní operace, které provádějí obsluhu technických zařízení.

Jak je možné abstraktně řešit úkoly a rozvíjet informatické myšlení?

Popsat a vyřešit problém bez použití konkrétního programovacího jazyka můžete svými slovy: pseudokódem. Jako přehlednější se ale ukázaly vývojové diagramy. Ty si můžete sestavit třeba i ve Wordu. Existují ale i specializované aplikace, které Vám s tím pomohou.

Informatické myšlení diagram

Závěr

Dříve, než přejdete ke konkrétnímu programovacímu jazyku, seznamte se s abstraktním řešením problémů pomocí pseudokódů nebo vývojových diagramů. To je obsahem našeho prvního bloku kurzu DVPP Informatické myšlení. Ve druhém bloku Vám ukážeme programátorské příkazy v prostředí, které důvěrně znáte – v Excelu. Jeho součástí je programátorské prostředí Visual Basic for Aplication.

Graf používání programovacích jazyků – zdroj TIOBE

Termíny školení – Základy informatického myšlení a programování

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
DVPP
DVPP, DVPP on-line, informatické myšlení, Informatika, on-line vzdělávání, Programování

Archivy

Tvorba WordPress pluginu
Digitální marketing – moderní webové stránky pro správce webů a marketéry

Další podobné články