Inkluze

Inkluze – první zkušenosti ze školení Šablon DVPP

V říjnu letošního roku jsme zahájili realizaci kurzů DVPP financovaných z „šablon“ školením v oblasti inkluze. Jednalo se o kurz pro 13 pedagogů připravený na míru základní škole v Brodku u Prostějova. Seminář proběhl v prostorách školy a účastnili se ho učitelé a učitelky všech věkových kategorií, vedle zkušených, léta učících kantorů, i ti, kteří teprve nedávno skončili pedagogickou fakultu. Všichni bez rozdílu ovšem dělají pro „své děti“ maximum, velmi často nad rámec svých povinností.

Mezi oblasti, se kterými chtěli poradit, patřilo:

  • Praktické rady pro sestavování IVP, PLPP
  • Vytváření a uplatnění podpůrných opatření v rámci výuky při velkém počtu žáků ve třídě
  • Organizace výuky
  • Možnost naplnění IVP v rámci zájmových kroužků
  • Hodnocení žáka v režimu IVP
  • Zajištění organizace speciálně pedagogické péče
  • Rizika IVP, vyhodnocování IVP, aby nezůstal jen na „papíře“
  • Motivace rodičů ke spolupráci

Kurz vedla lektorka s letitou praxí na pozicích školního psychologa, učitele ZŠ a lektora vzdělávání dospělých. Z jejího pohledu byla od účastníků přímá odezva především na informace týkající se legislativy a jednotlivých stupňů podpory. Největší úspěch však bezesporu získaly příklady z praxe. Naopak z úst pedagogů padly stesky na, možná až nepřiměřenou, medializaci doprovázející inkluzi, nedostatek finančních prostředků a někdy málo pochopení u rodičů svých žáků. A jaké byly ohlasy účastníků?

„Přínosné byly zejména konkrétní případy z praxe, na kterých jsme měli možnost si uvědomit, že spoustu věcí týkajících se inkluze už dávno děláme, s dětmi pracujeme.“

„Děkuji za příjemné odpoledne a za zdravý pohled, který na inkluzi máte. Než jsem nastoupila do praxe, neustále jsem se setkávala s názory odborníků z fakulty, kteří se tvářili, že inkluze v praxi už funguje, a že všechny ty knihy, které stvořili,  skvěle fungují. Děkuji, dokážete skvěle zaujmout. Líbilo se mi, že jste zařadila příběhy z praxe a případná řešení dané situace.“

Co dodat ke kurzu Inkluze?

Přes to, že oblast inkluze je v současné době ve školství jedno z nejdiskutovanějších témat, ve své podstatě není zcela novinkou. Řada škol se s ní setkává v různých formách a podobách již léta, a to především v podobě integrace zapojující žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami do procesu edukace v rámci běžných škol. Inkluze by však měla být chápána jako  něco „navíc“, a to jako způsob, jak přizpůsobit vzdělávací proces jednotlivým žákům. Bohužel učitelé škol, kteří v této oblasti odvádějí největší podíl práce a nesou největší zodpovědnost, nemohou změnit ani vylepšit např. možnosti financování, legislativu apod. Co ovšem mohou, mohou získat zkušenosti od praktiků, kteří se s touto problematikou již léta setkávají. Rovněž smyslem a cílem našich kurzů je poskytnout Vám především praktické rady a příklady.

Pokud se Vás tato oblast také dotýká, můžeme rovněž pro Vás připravit školení DVPP v oblasti inkluze podle Vašich konkrétních potřeb (místo, čas, obsah), stačí nám napsat Váš požadavek na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz.  Přihlásit se můžete také na některý z již vypsaných termínů DVPP, a to jednotlivě nebo i celé skupiny.

DVPP
DVPP, Inkluze

Archivy

Srovnání dotací z programů POVEZ II, výzva 43 a výzva 60
Nově profesní studium MBA v Olomouci

Další podobné články