Zkušenosti se školením MS Excel v organizacích a firmách

Zkušenosti se školením MS Excel v organizacích a firmách

Požadavky na obsahy školení MS Excel, které jsme realizovali v roce 2018 ve školských organizacích a ve firmách, byly velmi různorodé a odvíjely se od schopností účastníků.

Dvě nejčastější úrovně školení

Pominu-li procentuálně malou část skutečně pokročilých uživatelů, majorita se dá rozdělit do dvou skupin: začátečník nebo pokročilejší uživatel. Do první, začátečnické, skupiny spadá většina pedagogů na školách a také většina těch firemních pracovníků, kteří excelovské sešity používají, ale netvoří. Tvůrci jsou zpravidla na pokročilejší úrovni a patří do skupiny druhé.

Začátečnická úroveň

Školení začátečnických účastníků vyžaduje jejich značné úsilí už při zvládání základních formátovacích nástrojů a postupů, jako např. vkládání nebo odstraňování řádků či sloupců, volba formátu buňky, zalamování obsahu buňky do více řádků atd. Tvorba vzorců s pěti základními funkcemi nebo čtyřmi základním matematickými operacemi začíná být pro mnohé stropem toho, co jsou v jednom dni schopni si osvojit. Někdy se jim podaří zvládnout ještě použití absolutních odkazů ve vzorcích a základní předtiskové přípravy.

Nemá smyl snažit se zde probrat co největší kvantum látky, účastníci by tím byli zahlceni. Je naopak třeba co nejvíce probrané kapitoly procvičit. Téměř vždy mají účastníci zájem mít cvičení prováděná na školení k dispozici i pro pozdější opakování. Umísťuji je proto do webové úložny. Odtud si účastníci jednotlivá cvičení stahují už během školení a stejným způsobem pak mohou i později.

Mírně pokročilá úroveň

Pokud se jedná o pokročilejší uživatele spadající do již zmíněné druhé skupiny, je možné se zaměřit na kapitoly, o které mají sami zájem. Podle mých zkušeností se mezi nejčastěji požadované a pro ně nejpřínosnější, podle jejich ohlasu, řadily tyto následující.

 • Tvorba vzorců z dat na více listech.
 • Použití agregačních funkcí SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, POČET2.
 • Použití vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, INDEX.
 • Použití stylů tabulky (nástroj Formátovat jako tabulku) pro rychlé statistické výpočty.
 • Nástroje pro práci s rozsáhlou tabulkou.
  • Filtry
  • Klávesové zkratky Ctrl+End, Ctrl+Home, Ctrl+Shift+šipka
  • Souhrny
 • Principy tvorby kontingenčních tabulek a jejich praktické použití.

Jedná se o oblasti, které nabízíme ve školeních Efektivní digitální kancelářMS Excel – Zpracování rozsáhlých tabulek.

Pokročilá úroveň

Na závěr se chci zmínit o opakujícím se dotazu od pokročilých uživatelů, kteří často zpracovávají sešity plné dat. Tyto sešity mívají propojené mezi sebou a chtějí vědět, jak to provést, aby nemuseli data po úpravách vždy aktualizovat. Když jim sdělím, že v propojených sešitech to s daty tak je, dochází u nich k určitému zklamání.

Vysvětluji potom, že větší komfort pro propojování a kombinování dat z různých zdrojů nabízí nástroj Nový dotaz (ve starších verzích než MS Excel 2016 bylo nutné doplněk pod názvem Power Query do aplikace instalovat), a že jejich představu by nejvíce naplnilo databázové zpracování dat, například v aplikaci MS Access.

Nový dotaz (Power Query)
Nástroje pro tvorbu dotazů (propojování a kombinování dat z různých zdrojů)

Práci s dotazy by bylo možné zvládnout společně ještě s jinými pokročilými nástroji podle požadavků během jednodenního školení. Osvojení práce v MS Access je už časově náročnější. Jednodenní školení by však postačovalo na pochopení pojmů a principů práce. Účastníci se tím zorientují a mohou se pak rozhodnout, zda se budou chtít v MS Access rozvíjet dál.

Má-li vaše firma či škola zájem o uzavřené školení v MS Excel v roce 2019, tak neváhejte a napište na email info@poc-sluzba.cz. Brzy se Vám ozve z některých kolegů, který s vámi provede úvodní analýzu, co přesně potřebujete a na co se zaměřit na školení či semináři. Pokud máte zájem jako jednotlivci se zúčastnit školení na MS Excel, tak sledujte naše termíny, které se často aktualizují dle poptávky.

DVPP, Firemní školení
Kontingenční tabulka, MS Access, MS Excel, MS Office, POČET2, Power Query, SVYHLEDAT

Archivy

Nabídka jednotlivých seminářů v rámci studia MBA v Olomouci
Jak vypadá zkouška „Profesionálního lektora“?

Další podobné články