Jak vypadá zkouška "Profesionálního lektora"?

Jak vypadá zkouška „Profesionálního lektora“?

O tom, co se naučíte v kurzu „Profesionální lektor“ (dle standardu NSK), jsme se již zmínili v předchozím článku – zde. Jak ale vypadají v reálu zkoušky? Úplně jinak, než jakékoliv jiné profesní zkoušky dle standardu Národní soustavy kvalifikací 🙂 Tak to jsme Vám asi moc nepomohli, co? No nic, tak si to ukážeme např. na posledních zkouškách, které proběhly v Brně 23. ledna 2019.

Nicméně, je od 5.2.2019 v platnosti nový standard NSK a tím i nový, doplněný, obsah profesní zkoušky, který si v článku také přiblížíme. Pro nás a naše absolventy kurzu i profesní zkoušky, se toho zase tolik nemění. Zkoušky u nás i podle původního standardu probíhaly v podstatě tak, jak budou „po novu“.

Kolik máme úspěšných absolventů profesní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“?

Profesní zkoušky „Lektora dalšího vzdělávání“ děláme od roku 2014 a za tu dobu u nás absolvovalo zkoušky celkem 110 účastníků. Což je velmi úctyhodné číslo. Podotýkám, že nejsme škola, jsme soukromá vzdělávací instituce 🙂 . Na kurz a zkoušky za námi jezdí účastníci z celé republiky. U posledního kurzu to byli účastníci z Vysočiny, Kolína, Vyškova, ale byli u nás účastníci i z Pardubic, Prahy, Děčína atd.

Většina těchto absolventů prošla buď celým přípravným kurzem, nebo alespoň využili možnost e-learningového kurzu se zpětnou vazbou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Nejprve, co je obsahem profesní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“

Účastník zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“ si musí připravit kompletní vzdělávací projekt, včetně výukových materiálů. Dále si připraví prezentaci s ukázkou vlastní výuky, včetně interakce – zapojení účastníků do nějaké „akce“, např. plnění nějakého úkolu apod.

Absolventi našeho kurzu mají tu výhodu, že se v průběhu kurzu nejenže seznámí s teorií, ale postupně si podle připravené struktury (šablony) připraví svůj vzdělávací projekt. Postupně tak i pomocí zpětné vazby od lektora, případně od ostatních účastníků (ostych stranou – je to zpětná vazba k nezaplacení), upravují a „dopilovávají“ svůj vzdělávací projekt.

A co se absolventům líbí nejvíce je, že si mohou zkoušky u nás vyzkoušet i „nanečisto„. Často pak upravují ukázku své výuky a úkoly (zapojení) účastníků školení.

Takže, co všechno musí vzdělávací projekt obsahovat:

 • Rámec vzdělávacího programu – název programu, vzdělávací
  cíle a očekávané kompetence účastníků programu , osnovu kurzu
 • Minutový scénář – obsahující jednotlivá podtémata, dílčí vzdělávací cíle, minutovou dotaci, formu výuky, metody výuky. Dále pak didaktické pomůcky a prostředky pro lektora a formu zpětné vazby vztahující se k danému podtématu
 • Stručné učební texty v rozsahu minimálně 2 stran
 • Kritéria ověření naplnění vzdělávacího cíle
 • Evaluační nástroje pro ověření úrovně dosažených kompetencí
 • Zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení
 • Evaluační dotazník pro vzdělávací akci
 • Přípravu ukázky vlastní výuky – prezentaci v libovolném prezentačním programu 
 • Zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením – jedná se o ukázku „interakce“ s účastníky školení

A co je u zkoušky z našeho pohledu nového?

Nově je zařazen test z nového tématu standardu – Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.

Test bude obsahovat min 24 otázek ve 3 různých variantách:

 • Soubor testových otázek je vztažen ke kritériím a) až d) kompetence Orientace v základní terminologii, didaktiky, hodnocení… Hloubka a podrobnost otázek je v souladu s rozsahem všech kompetencí uvedených v hodnotícím standardu a jejich kritérii.
 • V každé variantě testu musí být pro každé kritérium (kritéria a) až d) minimálně 6 různých otázek.
 • Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
 • Úspěšné splnění testu je podmínkou pro celkové hodnocení uchazeče stupněm „splnil“.

Další novinkou je práce se specifickými skupinami dospělých, zejména skupinou 55+ . Pokud možno, měla by být tato specifika zařazena i do vzdělávacího projektu. Tato podmínka se nám tak úplně nelíbí. Mezi absolventy kurzu a zkoušky máme lektory, kteří se z principu svého profesního zaměření orientují na mladé lidi, takže tato podmínka se nám jeví trochu „zvláštně“. Asi tušíme, proč to tam je, ale my nesmíme ani naznačovat 😉 .

Termíny kurzu Lektor dalšího vzdělávání dle NSK

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč

Odpolední varianta kurzu

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny zkoušek Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

25.10. 2024On-line100 hod.
Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) - profesní zkouška
Kategorie Zkoušky a Certifikace
Profesní zkoušky dle NSK
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
6 990 Kč

Jak probíhala poslední zkouška 23. ledna 2019 v Brně?

Zkoušky se zúčastnili celkem 4 budoucí lektoři vzdělávání dospělých. Zkouška tak probíhala celý den a účastníci si dělali navzájem „publikum“. Věková skladba byla široká – zde bychom splnili i stávající podmínku 55+ 😀 . I tématicky to bylo velmi zajímavé složení – zážitkové cukrářské kurzy, kurz esperanta, výživové poradenství a příprava lektorů výtvarné činnosti dětí.

Ukázka plnění praktického úkolu v rámci zkoušky –
zážitkový cukrářský kurz
Ukázka plnění praktického úkolu v rámci zkoušky – výživové poradenství

A co závěrem?

Jak jste jistě zjistili, připravit se u nás ke zkoušce není nic těžkého. Ke zkoušce se můžete připravit na našem denním nebo odpoledním kurzu. Případně můžete využít i e-learningovou formu s mailovou podporou. Tak šup, šup – kouknout se na termíny a přihlásit se 🙂

Taky nám můžete napsat – nejlépe přímo na mail: LPodmolikova@poc-sluzba.cz

Reference z kurzu

Děkuji za přínosný kurz. Lektorskou činnost budu vykonávat – už mám akreditované 2 kurzy z MŠMT. Paní lektorka Podmolíková je velice příjemná. Kurz probíhal v pěkných prostorech.

leden 2019

Firemní školení, Rekvalifikace
Brno, Lektor dalšího vzdělávání, NSK, Podmolíková, Reference

Archivy

Zkušenosti se školením MS Excel v organizacích a firmách
Time management – Jak zvládáte práci s časem Vy?

Další podobné články