Workshop k Výzvě 79 - Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu - Age management

30.1.2018 – Workshop k Výzvě 79 – Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management

Pro naše zákazníky – současné i budoucí – jsme s našimi partnery připravili sérii workshopů na aktuální téma Výzvy 79Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management „, kde je pro žadatele k dispozici celkem 300 mil. Kč. Tuto sérii workshopů zahájíme v úterý 30.1.2018Olomouci a Ostravě, následovat bude v únoru Brno. V Olomouci je spolupořadatelem Okresní hospodářská komora Olomouc , v Ostravě HMpartners s.r.o. a v Brně jednáme s Regionální komorou Brno.

Stručné informace k jednotlivým tématům jsme již zveřejnili na našich webových stránkách, např. Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu, Nabízíme koncept pracovní schopnosti a opatření Age management, Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena, máme připravený akreditovaný vzdělávací program zaměřený na Manažery age managementu, atd.

Obsah a zaměření workshopů

 1. AGE Management – jeho původ, podstata a potřebnost pro dnešní dobu
 2. Podpora AGE managementu v rámci výzvy 079
  • zaměření,
  • vstupní audit,
  • obsah projektu,
  • typické aktivity,
  • přínosy pro firmy
 3. Zpracování žádosti o financování projektu, postup, náklady
 4. Realizace projektů na AGE Management, administrativa, výstupy,…
 5. Otázky, odpovědi,…

Termín, místo konání:

 • Olomouc, Stupkova 1a, budova VZDĚLÁVACÍ CENTRUM- Počítačová služba s.r.o., od 9:00 – 11:00 hodin,
 • Ostrava, od 14:00 – 16:00 hodin.

Účast na akci je ZDARMA. Případné zájemce žádáme z kapacitních důvodů o rezervaci na emailu AGEmanagement@poc-sluzba.cz

Přednášející

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Leopold Podmolík

Ředitel společnosti Počítačová služba s.r.o.

FE VUT v Brně – technická kybernetika, UP Olomouc – pedagogika
Auditor age managementu a lektor Profesní seniority®

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Lenka Podmolíková

Krajská ředitelka pro JMK v Počítačová služba s.r.o.

FE VUT v Brně – technická kybernetika, UP Olomouc – pedagogika
Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Mirka Maťátková, MBA

Lektorka z ProEduCo s.r.o.

VŠE Praha – management, Business institut Praha – MBA
Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®
ProEduCo s.r.o.

Akreditovaný kurz Manažer age managementu

Naše firma připravila mezi prvními naprosto unikátní vzdělávací projekt, který je určený pro všechny manažery a pracovníky, kteří ve své práci řeší problematiku mezigenerační spolupráce, vliv demografického vývoje na strukturu zaměstnanců, stále se posunující odchod zaměstnanců do důchodu a s tím související prodlužování aktivního pracovního života.

Pro koho je kurz vhodný?

Jak již bylo uvedeno výše, je určený pro všechny, kteří řeší mezigenerační spolupráci uvnitř i vně týmu ve firmě. Je určen pro manažery na všech úrovních řízení, tj. od vrcholového managementu až o liniové manažery. V rámci kurzu jsou využívány moderní aktivizační metody, důraz je kladen na diskusi a předávání a sdílení zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů.

Co získáte absolvováním kurzu?

 • Budete umět si vhodně nastavit spolupráci různých generací v rámci pracovního týmu. Využít synergii věkově diverzního pracovního týmu a tím zvýšit jak pracovní produktivitu, tak i mezigenerační toleranci.
 • Naučíte se více „slyšet“ na požadavky vašich zaměstnanců – spokojený zaměstnanec je současně i výkonnější a loajálnější k firmě.
 • Budete schopni vhodněji a efektivněji přizpůsobit pracovní náplň zaměstnanců s ohledem na jejich věk, pracovní a zdravotní možnosti, ale také využití jejich životních a pracovních zkušeností, dovedností a znalostí.
 • Budete schopni lépe definovat požadavky na nové pracovníky a efektivněji připravit přijímací řízení pro různé věkové skupiny.
 • Naučíte se podporovat osobní a kariérový růst svých zaměstnanců s přihlédnutím k jejich věku a pracovnímu zařazení.
 • Naučíte se podporovat mezigenerační učení a vzdělávání.
 • Zjistíte, jak zvládat rozvoj zdravotních, bezpečnostních opatření, úpravy pracovního prostředí, pracovní doby atd.
 • Naučíte se nastavit strategii age managementu ve své firmě.

Je dobré si uvědomit, že age management není jen péče o starší zaměstnance, ale jedná se o starost a péči o všechny generace pracovníků ve firmě. Je důležité umět naplánovat pracovní sílu v týmu s ohledem na pracovní schopnosti jednotlivých členů a podporovat pozitivní věkovou politiku (age-positive policies) ve firmě. Age nemusí nutně znamenat starý, ale zkušený.

Ostatní
Age management, Olomouc, Ostrava, Výzva 79, Workshop

Archivy

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení – Age management

Další podobné články