Workshop k Výzvě 79 - Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu - Age management

30.1.2018 – Workshop k Výzvě 79 – Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management

 1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
 2. Ostatní
 3. 30.1.2018 – Workshop k Výzvě 79 – Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management

Pro naše zákazníky – současné i budoucí – jsme s našimi partnery připravili sérii workshopů na aktuální téma Výzvy 79Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management „, kde je pro žadatele k dispozici celkem 300 mil. Kč. Tuto sérii workshopů zahájíme v úterý 30.1.2018Olomouci a Ostravě, následovat bude v únoru Brno. V Olomouci je spolupořadatelem Okresní hospodářská komora Olomouc , v Ostravě HMpartners s.r.o. a v Brně jednáme s Regionální komorou Brno.

Stručné informace k jednotlivým tématům jsme již zveřejnili na našich webových stránkách, např. Máme autorizaci pro realizaci AUDITŮ Age managementu, Nabízíme koncept pracovní schopnosti a opatření Age management, Výzva 79 – „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“ do firem byla vyhlášena, máme připravený akreditovaný vzdělávací program zaměřený na Manažery age managementu, atd.

Obsah a zaměření workshopů

 1. AGE Management – jeho původ, podstata a potřebnost pro dnešní dobu
 2. Podpora AGE managementu v rámci výzvy 079
  • zaměření,
  • vstupní audit,
  • obsah projektu,
  • typické aktivity,
  • přínosy pro firmy
 3. Zpracování žádosti o financování projektu, postup, náklady
 4. Realizace projektů na AGE Management, administrativa, výstupy,…
 5. Otázky, odpovědi,…

Termín, místo konání:

 • Olomouc, Stupkova 1a, budova VZDĚLÁVACÍ CENTRUM- Počítačová služba s.r.o., od 9:00 – 11:00 hodin,
 • Ostrava, od 14:00 – 16:00 hodin.

Účast na akci je ZDARMA. Případné zájemce žádáme z kapacitních důvodů o rezervaci na emailu AGEmanagement@poc-sluzba.cz

Přednášející

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Leopold Podmolík

Ředitel společnosti Počítačová služba s.r.o.

FE VUT v Brně – technická kybernetika, UP Olomouc – pedagogika
Auditor age managementu a lektor Profesní seniority®

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Lenka Podmolíková

Krajská ředitelka pro JMK v Počítačová služba s.r.o.

FE VUT v Brně – technická kybernetika, UP Olomouc – pedagogika
Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®

centrum-vzdělávání.cz - počítačová služba

Ing. Mirka Maťátková, MBA

Lektorka z ProEduCo s.r.o.

VŠE Praha – management, Business institut Praha – MBA
Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®
ProEduCo s.r.o.

Akreditovaný kurz Manažer age managementu

Naše firma připravila mezi prvními naprosto unikátní vzdělávací projekt, který je určený pro všechny manažery a pracovníky, kteří ve své práci řeší problematiku mezigenerační spolupráce, vliv demografického vývoje na strukturu zaměstnanců, stále se posunující odchod zaměstnanců do důchodu a s tím související prodlužování aktivního pracovního života.

Pro koho je kurz vhodný?

Jak již bylo uvedeno výše, je určený pro všechny, kteří řeší mezigenerační spolupráci uvnitř i vně týmu ve firmě. Je určen pro manažery na všech úrovních řízení, tj. od vrcholového managementu až o liniové manažery. V rámci kurzu jsou využívány moderní aktivizační metody, důraz je kladen na diskusi a předávání a sdílení zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů.

Co získáte absolvováním kurzu?

 • Budete umět si vhodně nastavit spolupráci různých generací v rámci pracovního týmu. Využít synergii věkově diverzního pracovního týmu a tím zvýšit jak pracovní produktivitu, tak i mezigenerační toleranci.
 • Naučíte se více „slyšet“ na požadavky vašich zaměstnanců – spokojený zaměstnanec je současně i výkonnější a loajálnější k firmě.
 • Budete schopni vhodněji a efektivněji přizpůsobit pracovní náplň zaměstnanců s ohledem na jejich věk, pracovní a zdravotní možnosti, ale také využití jejich životních a pracovních zkušeností, dovedností a znalostí.
 • Budete schopni lépe definovat požadavky na nové pracovníky a efektivněji připravit přijímací řízení pro různé věkové skupiny.
 • Naučíte se podporovat osobní a kariérový růst svých zaměstnanců s přihlédnutím k jejich věku a pracovnímu zařazení.
 • Naučíte se podporovat mezigenerační učení a vzdělávání.
 • Zjistíte, jak zvládat rozvoj zdravotních, bezpečnostních opatření, úpravy pracovního prostředí, pracovní doby atd.
 • Naučíte se nastavit strategii age managementu ve své firmě.

Je dobré si uvědomit, že age management není jen péče o starší zaměstnance, ale jedná se o starost a péči o všechny generace pracovníků ve firmě. Je důležité umět naplánovat pracovní sílu v týmu s ohledem na pracovní schopnosti jednotlivých členů a podporovat pozitivní věkovou politiku (age-positive policies) ve firmě. Age nemusí nutně znamenat starý, ale zkušený.

Ostatní
, , , ,

Archivy

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení – Age management

Další podobné články