Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce?

Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení – Age management

Včera (30.1. 2018) jsme absolvovali dva semináře/workshopy na téma Výzva 79 – Chytrá změna v řízení – Age management – neboli „Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce?“. Konkrétně první workshop byl v Olomouci v našem sídle na Stupkově 413/1a a druhý byl odpoledne v Ostravě v prostorách Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Chytrá změna v řízení – Age management neboli „radost z práce“

Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení - Age management
Seminář Výzva 79 – Chytrá změna v řízení – Age management – Ing. Lenka Podmolíková

Těmito slovy, či přesněji touto otázkou, byl zahájen včerejší seminář pro Automobilní klastr v Ostravě, na který jsme byli pozváni, abychom během necelých dvou hodin představili účastníkům klíčové aktivity a principy Age managementu v podmínkách ČR. Semináře se ve vysokém počtu zúčastnili zástupci firem z výše uvedeného Automobilního klastru. Téma Age managementu je aktuální také vzhledem k probíhajícímu příjmu žádostí firem do výzvy 79. V této výzvě je připraveno na 300 mil. Kč právě pro firmy, které si uvědomují důležitost práce se současnými zaměstnanci ve snaze dosáhnou, mimo jiné, i cíle „radosti z práce“ u svých zaměstnanců.

 

Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení - Age management
Seminář Výzva 79 – Chytrá změna v řízení – Age management – Ing. Leopold Podmolík

Po úvodních slovech pana ředitele klastru byli naši kolegové ve složení Ing. Leopold Podmolík, Ing. Lenka Podmolíková a kolegyně z naší spolupracující partnerské firmy Proeduco s.r.o. Ing. Mirka Maťátková vyzváni, aby účastníkům přiblížili základní pojmy a historii vývoje Age managementu. Seznámení s principy a kořeny Age Managementu jednak v celoevropském kontextu a následně i v rámci aktuální situace v ČR, se ujala kolegyně Ing. Maťátková. V druhé části praktickými zkušenostmi z našich tří aktuálně realizovaných projektů zaměřených i na Age management vystoupila kolegyně Ing. Podmolíková. Na závěr vystoupil ředitel firmy Ing. Podmolík s popisem a bližším vysvětlením klíčových aktivit, na které je možné v aktuální výzvě 79 čerpat finanční prostředky.

Dotazy – aktivní zájem účastníků o téma Age managementu

V průběhu našich připravených přednášek nás potěšila řada dotazů, které svědčili o tom, že účastníci tohoto semináře, cca zástupci asi 20 zaměstnavatelů, měli opravdový zájem o danou problematiku a nástroje jejího řešení. Byli jsme rádi, že naše předcházející články na témata (výzva 79, opatření Age managementu) na řadu podobných otázek odpověděly a mohli jsme tak naše aktuality využít i v rámci semináře. Nejvíce otázek bylo dle očekávání na téma realizace a obsahu Age management Auditu, jako povinnou součást žádosti o dotace.

 

Digitalizace kompetencí – trend

Mají Vaši pracovníci radost z práce nebo výsledků své práce? Chytrá změna v řízení - Age management
Seminář Výzva 79 – Chytrá změna v řízení – Age management – Ing. Mirka Maťátková

Samostatným tématem, na které se nám podařilo upozornit, byl i okruh doporučených aktivit pro pomoc zaměstnancům připravit se na změny požadavků na dovednosti a znalosti s aktuálním příchodem Průmyslu 4.0, kde právě například digitální kompetence budou hrát větší důležitost než dosud. Nejhorší prognózy hovoří o tom, že až 47% současných profesí budou v různé míře dotčeny podstatnou změnou požadovaných kompetencí.

Pokud máte zájem o bližší informace na téma Výzva 79, obecně k Age Managementu nebo o prezentace z těchto workshopů/seminářů tak napište na email AgeManagement@poc-sluzba.cz.

Firemní školení, Ostatní, Projekty
Age management, Olomouc, Ostrava, Proeduco, Výzva 79

Archivy

30.1.2018 – Workshop k Výzvě 79 – Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management
Školení WordPress v rámci POVEZ II pro TV Přerov

Další podobné články