ECDL a Digitální marketing

ECDL a Digitální marketing

V posledních měsících jsme usilovně spolupracovali na lokalizaci sylabu nového modulu ECDL M17 Digitální marketing (Využívání digitálních technologií v marketingu), který se snaží na úrovni digitální gramotnosti definovat, co je potřebné znát a umět v oblasti digitálního marketingu. Na stránkách ECDL – Sylaby – se můžete dočíst:

Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing) je zaměřeno na znalost základních principů a možností tohoto mladého marketingového odvětví. Úspěšný absolvent by měl chápat principy digitálního marketingu, jeho výhody i omezení, znát možnosti prezentace na internetu, umět efektivně využívat sociální média pro propagaci a získávání obchodních kontaktů, umět využívat analytické nástroje pro měření a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových kampaní. Dostupnost programu je plánována druhou polovinu roku 2017. Na lokalizaci Sylabu spolupracovala společnost Počítačová služba, s.r.o.

Nový kurz Digitální marketing dle ECDL

Připravili jsme pro Vás nový kurz, který je postaven právě na sylabu modulu M17 ECDL. Tento kurz jsme pojmenovali Digitální marketing dle ECDL a popis kurzu můžete nalézt buď na firemních stránkách nebo produktových stránkách zde. Jedná se o 40h kurz, kdy se během 5 dnů seznámíte se všemi podstatnými informacemi z oblasti digitálního marketingu.

Více se dočtete v celém článku na našem specializovaném webu DIGITALNI-MARKETER.cz .

Firemní školení
Digitální marketing, ECDL

Archivy

Čtenářská gramotnost a anglický jazyk 12.-13.4.
Znovu spuštění POVEZ II – výzva 2 (stále cca 50% dostupných prostředků)

Další podobné články