Ohlédnutí za 30-ti lety podnikání

Ohlédnutí za 30ti lety podnikání

Už je to tak, 8. února 2020 to bylo již 30 let, co jsem si vyřídil povolení k podnikání. V rámci tohoto výročí mi dovolte, abych udělal stručné ohlédnutí za 30ti lety mého podnikání. Celou vzpomínku bych rozdělil do několika podstatných fází celého životního cyklu mého podnikání (zahájení – první dekáda, dekáda Evropských fondů, třetí dekáda uplatnění zkušeností).

Klíčová čísla z historie firmy:

 • 1 – jeden zakladatel a majitel – dosud
 • 8 – působili jsme trvale v 8 krajích ČR
 • 20 – působili jsme v cca 20 stálých pobočkách v ČR
 • 60 – autorizací k profesním zkouškám dle NSK ČR
 • 179 – maximální počet zaměstnanců (prosinec 2013)
 • 250 – akreditací MŠMT ČR (rekvalifikace)
 • 350 – akreditací MŠMT ČR (DVPP)
 • 3 107 – zprostředkování zaměstnání našim klientům
 • 9 041 – klientů se zúčastnilo námi realizovaných projektů s podporou ESF a ČR
 • 38 756 – absolventů našich kurzů
 • 50 000 000 Kč maximální roční obrat (2014, 2015)

Zahájení podnikání

Jak jsem již uvedl 8.2.1990 jsem obdržel od tehdejšího Okresního úřadu Olomouc Rozhodnutí o registraci a přidělení IČO. Následovala peripetie se založením tzv. podnikatelského účtu, který uměla tehdy pouze jediná banka a tak nebylo kde moc vybírat. Začínal jsem jako OSVČ, podnikal jsem z bytu v panelovém domě, kde nebyl zaveden ani telefon a já musel koupit tehdy drahý a moderní FAX, protože přípojku k tomuto zařízení realizovala tehdy „pošta“ přednostně.

Byly to začátečnické roky, kdy se postupně procitalo z prvotního podnikatelského nadšení a začala každodenní, průměrně 12ti hodinová, nikdy nekončící práce. Začínal jsem jako programátor psát zakázkový software. Od zpracování dat po dílčí agendy, např. pro Technické služby agendy Hřbitovnictví, Dopravy, Inventarizace majetku,… A to vše včetně zaškolení obsluhy a včetně prodeje a instalace počítačů.

První dekáda podnikání

Prvním důležitým okamžikem rozvoje bylo přesídlení do kanceláří před nádražím v Olomouci do kancelářského centra na ul.Kosmonautů, zaměstnání prvních zaměstnanců – asistentky a technika. Zde jsme úspěšně fungovali cca do povodní v roce 1997, kdy byla budova včetně našeho skladu v suterénu úplně zaplavena a v tomto okamžiku definitivně skončily naše služby prodeje HW, které se úspěšně rozjeli v letech 1992-95 díky našim velkým dodávkám počítačových učeben (po desítkách ks) do škol po celé Moravě. Jednalo se o zakázky související s naší softwarovou orientací na školství a prodeji multilicence našeho SW ŠKOLY ver. 2.0 v roce 1991 a následně i 1992 pro více jak 250 škol v celé ČR.

Druhá dekáda podnikání

Počítačová učebna v Olomouci rok 2008
Počítačová učebna v Olomouci rok 2008

Druhou dekádu našeho podnikání můžeme charakterizovat jako zahájení přizpůsobování produktů i procesů k čerpání EU fondů a to jak v režimu příjemce (desítky našich realizovaných projektů), tak i v režimu dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb. Bližší informace najdete ZDE. V roce 2000 jsme si jako první vzdělávací firma akreditovali kurz Správce sítě (který u nás absolvovalo více jak 500 klientů), v roce 2003 jsme jako první firma v ČR akreditovali kurz Manažer projektu, se kterým jsme v letech 2004-2006 několikrát objeli celou republiku (i zde máme více jak 500 absolventů). Momentálně máme tři autorizované zástupce kvalifikované k realizaci zkoušek dle NSK pro ČR. V letech 2003-2005 jsme realizovali vzdělávání pro více jak 3 500 pedagogů v rámci projektu SIPVZ. V roce 2007 jsme uspěli ve výběrovém řízení pro MV ČR a realizovali jsme školení obsluhy CZECH POINT po celé republice pro více jak 1 100 úředníků na obcích či magistrátech.

Třetí dekáda podnikání

V aktuálně poslední dekádě byla opět naší prioritou orientace na vzdělávání podpořené EU fondy dle podmínek ESF. V roce 2011 proběhla ve firmě malá „revoluce“ v podobě nové organizační struktury, jejímž cílem bylo delegování více pravomocí a tím i odpovědnosti krajským ředitelům. Také jsme v tomto roce začali používat nové logo a obchodní název CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, který lépe charakterizuje naši činnost – vzdělávání.

Počítačová služba s.r.o. - přehled log

V roce 2012 byla založena samostatná divize IT pod vlastním brandem VisionsLabs, která se specializuje na tvorbu webových stránek, webových aplikací nebo mobilních aplikací. Dále pak digitální marketing, řízení online kampaní atd. a to nejen pro nás, ale i pro externí zákazníky.

Jak je uvedeno výše, v roce 2013 jsme zaměstnávali nejvíce zaměstnanců a to 179, působili jsme ve 20 pobočkách v 8 krajích ČR , kde jsme realizovali zakázky a projekty. V letech 2014 a 2015 jsme dosáhli maxima tržeb v celé 30ti leté historii firmy. V posledních letech se produktové složení našich služeb trochu přesouvá do oblasti firemního vzdělávání (převážně IT, Soft skills, poradenství, manažerské vzdělávání) a vzdělávání pedagogů (DVPP).

Vzhledem k mnohaleté orientaci všech pracovníků naší firmy v oblasti IT, digitálních kompetencí atd. jsme v roce 2017 založili Akademii digitálního managementu z.ú., která realizuje studium MBA s tímto tématickým zaměřením. Aktuálně jednáme o formě a způsobu realizace studia MBA na Slovensku.

Kromě počátečních let, kdy jsem se podnikání věnoval převážně sám, pracují od roku 1998 ve firmě i další členové rodiny, dnes již dvou generací, takže můžeme o sobě tvrdit, že jsme rodinná firma.

Ostatní
CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, Počítačová služba s.r.o., Podnikání, Statistika, VisionsLabs

Archivy

WordPress web ve školách
Studenti MBA budou mít workshop o 3D technologiích

Další podobné články