Projekt Do práce po padesátce II

Zahájen projekt „Do práce po padesátce II“

PROJEKT „DO PRÁCE PO PADESÁTCE II“ Reg.číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002418

Společnost Počítačová služba s.r.o., získala finanční dotaci v celkové hodnotě 5.941 058 Kč, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost  v rámci Evropského sociálního fondu .
Projekt v délce 24 měsíců je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob ve věku 50 a více let v Olomouckém kraji na trh práce. Do 3 Poradenských center v Přerově, Olomouci a Šumperku vstoupí postupně cca 150 účastníků této cílové skupiny, kteří absolvují aktivizační aktivitu, volitelné rekvalifikace a kariérové/individuální poradenství. Navazuje na naše zkušenosti z let 2013-2015, kdy byl úspěšně realizován projekt „Do práce i po padesátce“, který dále doplňuje ho o nové moduly a aktivity (např. kurz digitální kompetence).

Rekvalifikační kurzy jsou voleny tak, aby poskytly možnost získání a osvojení si nové kvalifikace nebo možnosti zahájit vlastní podnikatelskou činnost.

Účastníci projektu mají možnost výběru z celkem 11 kurzů, zaměřených na:

Počítá se s proplacením přímých nákladů, spojených s absolvováním rekvalifikace, jako je cestovné nebo příspěvek na zdravotní prohlídku.
Výstupem projektu je vedle získání nové kvalifikace i pomoc se zprostředkováním vhodného pracovního místa. Na podporu zaměstnanosti pro cílovou skupinu je vyčleněno celkem 2,9 mil Kč, které pro zhruba 28 osob budou vypláceny zaměstnavatelům po dobu 6 měsíců v celkové částce až 89.250 Kč. Dalších cca 15 osob získá podporu pro zahájení  vlastní podnikatelské činnosti nebo díky kariérnímu poradenství a kontaktům se zaměstnavateli především Olomouckého kraje nastoupí na nová nebo uvolněná pracovní místa..
První běh projektu  bude zahájen již počátkem října na Poradenském centru v Přerově.
Kontaktní údaje: Bc. Helena Boháčová  Manažer projektu
HBohacova@poc-sluzba.cz

Projekty

Archivy

Dojmy z WebExpa 2016
Rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti DVPP

Další podobné články