POVEZ II - výzva 2

Znovu spuštění POVEZ II – výzva 2 (stále cca 50% dostupných prostředků)

turned_in_not,
Výdáno: 20.3. 2017  Aktualizováno: 29.5.2017 Dnes v 10h ráno byl znovu spuštěn POVEZ II, resp. příjem žádostí do projektu POVEZ II – výzva II. Jedná se o formu kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nové žádosti je nutné podávat v prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách úřadu práce.  Zde je, mimo jiné, také možné vidět aktuálně alokované prostředky. V dalších dnech…
Klikněte zde
Menu