Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

turned_in_not,
V rámci výzvy č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin bylo 62 projektů doporučených k financování. Naše společnost Počítačová služba s.r.o. se podílela na přípravě 3 úspěšných projektů. Nyní nastávají pro úspěšné žadatele otázky k řízení projektu: Jak projekty řídit, aby byly splněny cíle projektu? Jaké kroky realizovat při řízení projektu, abychom dosáhli stanovených indikátorů s daným rozpočtem? Řídit projekt po aktivitách nebo po etapách?…
Klikněte zde
Menu