Vzdělávání pedagogů (nejen) v oblasti ICT
DVPP

Informatické myšlení ve Scratch

Pro výuku algoritmů a programování na základní škole používejte metodické postupy, které jsou při tvorbě algoritmů pochopitelné, vizualizované a vedou…